מהי מיקרוטראומה ?

מהי מיקרוטראומה ? תורת "מיקרוטראומה" פותחה כדי להתגבר על אי צדק שנגרם למבוטחים כתוצאה משיטת "הרשימה הסגורה" של מחלות המקצוע, על פיה מחלות או פגיעות, שקיימת דרגת הסתברות לכך שהן קשורות בקשר סיבתי לעבודה אך הן לא נגרמו כתוצאה מ"תאונה" במובן הקלאסי ואין הן מנויות בתוספת השניה לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח מפני פגיעה בעבודה), התשי"ד-1954, אינן מוכרות כ"מחלות מקצוע. תורת "מיקרוטראומה" יוצרת פיקציה משפטית על פיה רואים בהצטברותן של ה"טראומות הזעירות", שכל אחת מהן היא בעלת אופי תאונתי, משום "תאונות עבודה" לפי סעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995. ההגדרה של מיקרו-טראומה מצויה בפסקי דין רבים. תנאי להכרה בפגיעה בעבודה מיקרוטראומטית הינו קיומן של פגיעות זעירות שכל אחת מהן הסבה נזק זעיר בלתי הדיר, עד שהצטברות הנזקים הזעירים הללו זה על גבי זה הביאה בסיכומם הכולל לנזק הממשי הפוגע בכושר העבודה של המבוטח. בשל היותה של "תורת המיקרוטראומה" הרחבה פסיקתית של "תאונת העבודה", הקפידה הפסיקה, בקובעה את גבולותיה, להבחין בין פעילות החוזרת על עצמה הכוללת מספר רב של תנועות לבין התנועות המרכיבות אותה. לא די בקיומם של פעולות שונות ומגוונות החוזרות על עצמן כדי להניח תשתית עובדתית לקיום "מיקרוטראומה", אלא נדרש להראות פעולות חוזרות ונשנות לאין ספור שהן בעלות אופי תאונתי, רצופות וממוקדות באיבר מסויים, שכל אחת מהן גורמת לפגיעה זעירה ומחמירה, באופן מזערי, את מצבו של המבוטח. כך למשל הכיר בית הדין הארצי במכות זעירות שספג נהג אוטובוס בתחתית גבו כתוצאה מהקפיצות והטילטולים של האוטובוס במשך כ-20 שנים, כרצף של פגיעות זעירות המקימות תשתית למיקרוטראומה. בניגוד לכך, נקבע לגבי סבל שעבד במחסן התעשיה הצבאית שעבודתו כללה הרמת ארגזים ומשאות כבדים כי מקובל עלינו שעבודתו של המערער היתה כרוכה במאמצים קשים - הרמת משאות כבדים. ישנה גם עדות רפואית שהעבודה הביאה להחמרה זמנית במצבו של המערער. אך אין בכך כדי לקבוע שכאבי הגב נובעים ממיקרוטראומה, שיסודה הוא בפגיעה זעירה החוזרת על עצמה עוד ועוד, דוגמת אין ספור טיפות המים הנופלות על הסלע עד שהן מנקבות אותו. שאלות משפטיותמיקרוטראומה