הוצאה לפועל בבאר יעקב | עוֹרך דין רונן פרידמן

מחפשים עורך דין הוצאה לפועל בבאר יעקב ? קיבלת מכתב מלשכת ההוצאה לפועל בבאר יעקב ?

זקוקים לעורך דין בענייני הוצאה לפועל בבאר יעקב ? מומלץ לקבל ייעוץ משפטי באמצעות עורכי דין מומחים בהוצאה לפועל בהקדם האפשרי. באמצעות ייצוג ע"י עורך דין הוצאה לפועל, ניתן להגיע לתוצאות מהירות הפוטרות את הבעיה עמה מתמודדים תושבי באר יעקב, כחייבים או כנושים על ידי ניהול נכון של התיק ולאפשר להם לחזור לשגרת חיים כלכלית נורמלית. באילו מקרים פונים ללשכת הוצאה לפועל הוצאה לפועל בבאר יעקב ?

##(1) סיוע לחייבים בתיק הוצאה לפועל בבאר יעקב ##נעשה ע"י עורך דין הוצאה לפועל בבאר יעקב תוך שימוש בהגנות הקבועות בחוק ההוצאה לפועל, המאפשרות במקרים מסוימים, ביטול עיקולים, ביטול עיכוב יציאה מהארץ, איחוד תיקים, ביטול הגבלת רישיון נהיגה וכן הפטר ומחיקת חובות. ##(2) סיוע לנושים בתיק הוצאה לפועל בבאר יעקב##, לצורך ביצוע יעיל של חקירה כלכליות במטרה לבצע עיקול על חשבונות בנק ואיתור נכסים בבאר יעקב, נעשה באמצעות עורכי דין לענייני הוצאה לפועל הנעזרים בחוקרים פרטיים ובקבלני הוצאה לפועל מוסמכים על מנת להחזיר ללקוח את כספו האבוד.

 

איך לבחור עורך דין הוצאה לפועל מומלץ ?

אנו מאמינים כי לקוח שיש לו הכרות מעמיקה עם רזי עולם ההוצאה לפועל, יגיע מוכן יותר לפגישה עם עורך דין, תוך התנהלות נכונה ויצירתית בהליך ויגדיל, לא רק את הסיכוי לבחור בעורך דין הנכון עבורו, אלא אף את סיכויי ההצלחה בתיק. לשם כך, העמדנו לרשותכם ##פלטפורמה משפטית ייחודית## בנושא הוצאה לפועל בבאר יעקב, שבאמצעותה תוכלו לאתר (בקלות) מידע רב, באמצעות מערכת חיפוש פנימית מהמתקדמות בעולם, שתיתן לכם ראיה רחבה יותר שתאפשר לכם לסיים את תיק ההוצאה לפועל במקצועיות, ביעילות ותוך חסכון ניכר בהוצאות. לרשימת הפוסטים המלאה - 🔍 עורך דין הוצאה לפועל באר יעקב הליך הוצאה לפועל הוא הליך מורכב הדורש ידע רב, עיון בשלל בסוגיות בתחום הוצאה לפועל בבאר יעקב הרלוונטיות עבורכם במדריך משפטי זה, תאפשר לכם לקטלג ולסווג את הסוגיה עמה אתם מתמודדים ובכך להתאים לכם את הטיפול המשפטי הנדרש ואף אל פי שהמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, אין ספק כי תפיקו ממנו תועלת רבה, שתאפשר לכם לפתוח דף חדש בחייכם.

 

הוצאה לפועל בבאר יעקב - סקירה משפטית:

##(1) צמצום עיקולים בהוצאה לפועל על דירה בבאר יעקב ## בע.ר 56809-02-20 הוגש ערעור על החלטת רשם בית משפט, במסגרתה התקבלה בחלקה בקשת המשיבים לצמצום עיקולים שהוטלו על זכויותיהם. יחד עם הגשת התביעה הגישו עורכי דין המערערים בקשה במעמד צד אחד למתן צו עיקול זמני, עד לגובה סכום התביעה, על זכויות המשיבים בדירה המצויה בבאר יעקב. הרשם הציע לעורכי דין צדדים כי המשיבים יסכימו, מבלי להודות בדבר, "לוותר על זכות הדיירות המוגנת בדירה ויתחייבו לאפשר מימושה כפנויה, ככל שינתן פסק דין חלוט לחובתם, ויהיה צורך בנקיטת הליכי הוצאה לפועל לגביית הפיצוי שיפסק וכי כנגד הסכמה זאת יוותרו המערערים על יתר העיקולים מלבד העיקול על הדירה. בדיון שהתקיים בבית המשפט הסכימו המשיבים להרחבת הצהרתם בדבר ויתור על הגנת הדירות המוגנת, כדלקמן: "המשיבים מצהירים כי הם מסכימים למכירת הדירה כפנויה ומוותרים על כל הגנה הקמה להם או לבני משפחתם בעניין מכירת הדירה כתפוסה מכוח סעיף 33 לחוק הגנת הדייר, סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל, סעיף 229 לחוק חדלות פירעון המשיבים מתחייבים לאפשר את תחילת מימושה של הדירה בהליכי הוצאה לפועל כדירה פנויה וזאת מייד לאחר מתן פסק דין חלוט לחובתם, וזאת באם לא ייפרע סכום פסק הדין החלוט בתוך 30 יום ממועד פסק הדין". ##(2) פרויקט לבניה עצמית בבאר יעקב - ביצוע שטר בהוצאה לפועל## בבש"א 2536/05 הוגשה התנגדותה ע"י עורך דין המבקשת, לביצוע שני שטרות שהוגשו לפרעון בתיק ההוצאה לפועל. המבקשת יזמה פרויקט לבניה עצמית בבאר יעקב. בשלב מסוים נקלעה המבקשת לקשיים כלכליים ולא הצליחה לעמוד בביצוע התשלום האחרון - התשלום שהועבר לזוכה והזוכה הפסיקה לספק את הסחורה לחברה. בית המשפט ציין כי, על פי דיני השטרות ודיני ההוצאה לפועל, דינו של שטר, המוגש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל, כדין פסק דין (ראו סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל), מושך השטר רשאי להגיש בקשה להתנגדות לביצוע השטר והבקשה מועברת לבית המשפט (ראו סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל). ##(3) פינוי אדם שטופל במרכז רפואי בבאר יעקב מדירה לפי חוק ההוצאה לפועל## בת.א 11642-06-14 הוגשה תביעה באמצעות עורך דין, לסעד הצהרתי אשר במסגרתה מתבקש בית המשפט להצהיר כי הנתבעים מנועים מלפנות את התובעים מדירתם אשר פרטיה מצויים בתיק בית המשפט במסגרת הליכי מימוש משכנתא המתקיימים בתיק הוצאה לפועל. בסעיף 6ב' לשטר המשכנתא נקבע באופן מפורש כי במקרה של הוצאה לפועל של שטר משכנתא זה לא יהיו הממשכן ו/או כל אדם הבא במקומו או מכוחו של הממשכן או מישהו מדיירי המשנה, אם יהיו כאלה או כל אדם אחר שיהיה בנכס ו/או יחזיק בו, מוגן מכח חוקי הגנת הדייר לרבות סעיף 33 לחוק הגנת הדייר. בית המשפט לענייני משפחה מינה אפוטרופוס לגוף ורכוש לתובע. המינוי נעשה בהתאם לתעודת רופא מהמרכז לבריאות הנפש באר יעקב של משרד הבריאות, התובע היה במעקב של המחלקה הפסיכאטרית הפתוחה של בית החולים תל השומר, וכן טופל באופן פרטי, אולם מזה כשנה אינו נמצא במעקב ואינו נוטל טיפול תרופתי. בית המשפט פסק כי, ככל שבנטל הראיה עסקינן, מוטב כי נקודת המוצא תהא האמור בשטר המשכנתא ובלבד שהמלווה לא הסתפק באזכור סתמי של סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל, כפי שנהג הבנק במקרה דנן, אלא פירט באופן מפורש וברור בתנאי המשכנתא את דבר קיומה של הזכות לדיור חלוף על פי סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל ואת דבר הויתור עליה מצד הלווה. ##(4) פירוק שיתוף מקרקעין בבאר יעקב - מכירה בהוצאה לפועל## בת.א 7225-04-09 הוגשה תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין מצויים בבאר יעקב והרשומים בלשכת רישום המקרקעין. על פי נסח רישום המקרקעין, אשר צורף לכתב התביעה, התובעות והנתבעים - כולם - היו רשומים כבעלים במשותף (במושע) של המקרקעין - כל אחד על פי חלקו היחסי בהם. התובעות טענו כי יש להורות על פירוק השיתוף בדרך של מכירת המקרקעין למרבה במחיר, בהתאם להוראת סע' 40(א) לחוק, תוך חלוקת התמורה בין הצדדים, בהתאם לחלקיהם היחסיים במקרקעין. עוד טענו עורכי דין התובעות, כי יש למנות את בא כוחן ככונס נכסים מטעם בית המשפט ולהסמיכו לפעול לשם פירוק השיתוף ומכירת המקרקעין. בסיכומיהן הוסיפו התובעות והודיעו, כי בכל מקרה לא תתנגדנה התובעות למינוי כונס נכסים, שאינו קשור למי מהצדדים בתביעה. בית המשפט הבהיר כי כי לפי החוק המכירה תהיה בדרך שנמכרים מקרקעין מעוקלים בהוצאה לפועל, זולת אם הורה בית המשפט על דרך אחרת שנראית לו יעילה וצודקת יותר בנסיבות הענין. בע"א 190/73, חזקיהו ו- 7 אח' נ' שרף, נאמר: "אמת היא, שבסיפא של אותו סעיף 40 (ב), משאיר המחוקק פתח למכירת הנכסים שלא בדרך מכירה פומבית הקבועה בחוק ההוצאה לפועל, באמרו שבית המשפט רשאי להורות על דרך אחרת, הנראית לו יעילה וצודקת בנסיבות הענין. ברם, אין ספק שהכלל הוא, שהפירוק נעשה בדרך של מכירה פומבית וכי הדרך האחרת (בין היתר מכירה תחרותית בין השותפים), היא דרך יוצאת מן הכלל, וכי על מי שמבקש שבית המשפט יסטה מן הכלל, חובת ההוכחה, שבנסיבות הענין, הדרך השניה היא גם יעילה וגם צודקת". ##(5) ביטול רישיון נהג משאית של חברת הובלות בבאר יעקב בהוצאה לפועל## בתא"מ 4515-10-13‏ ‏ארעה תאונה בין רכב התובעת לבין משאית השייכת לנתבעת, חברת הובלות בבאר יעקב, שהיתה גם התובעת שכנגד ושולחת ההודעה לצדדי ג'. עוד נרשם כי רישיון הנהיגה בוטל לפי חוק ההוצאה לפועל וכי רישיון הנהיגה נשלל על ידי משרד הרישוי מטעמי שיטת הניקוד. המבטחת מוסיפה וביקשה להסיק על ידיעתו של הנהג על התליית רישיונו מעצם העובדה שקיבל את הודעת הזימון לקורס הנהיגה ומכך שביצע את הקורס לאחר התאונה. ##(6) סגירת גן ילדים בבאר יעקב - הוצאה לפועל## בע.ב 5646/03‏ ‏הוגשה בקשה למתן צווים לפי פקודת בזיון בית משפט, שמטרתם לכוף על המשיבה ביצוען של החלטות קודמות שניתנו על ידי בית הדין. המשיבה פעלה כעמותה והיא מהווה מוסד מוכר שאינו רשמי, כמשמעו בחוק חינוך ממלכתי, מוסד אשר פעילותו מוסדרת ומפוקחת על פי תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות חינוך מוכרים), התשי"ג-1953. במסגרת הבקשה השנייה שהוגשה על ידי עורך דין המבקשות, טענו המבקשות הללו כי עם פתיחת שנת הלימודים הן התבשרו על סגירת גניהן על ידי המשיבה ועל הודעה שהודיעה המשיבה לגופים שבבעלותם מבני הגנים שלהן אודות הסגירה והסרת החסות של המשיבות מהגנים הללו המועצה המקומית באר-יעקב.נפסק כי קיימות מספר דרכים לאכוף פסקי דין וצווים של בית המשפט ואת אלו ניתן לחלק לשתי קבוצות עיקריות: דרכי אכיפה ישירות, כאשר השכיחה מביניהן היא ביצוע פסק-הדין לפי חוק ההוצאה לפועל וזאת באמצעות המוציא לפועל; דרכי אכיפה עקיפות, על דרך של נקיטת פעולות המיועדות לאלץ את החייב בדין לכבד את פסק-הדין. הוצאה לפועל