עוגמת נפש ליקויי בניה | עו"ד רונן פרידמן

האם ניתן לקבל פיצויים על עוגמת נפש על ליקויי בניה ? מה גובה הפיצויים הראוי על עגמת נפש בגלל ליקויי בנייה ?

מטרתו של הפיצוי בגין עגמת נפש בתביעות ליקויי בניה הינה להעמיד את הניזוק במצב בו היה נמצא אלמלא אירעו הנזקים שנגרו בעקבותיהם. ליקויי בניה עגמת נפש - איך מחשבים את הפיצויים ?

שאלת הפיצוי הראוי בגין עגמת נפש בתביעות בגין ליקויי בניה הינה שאלה שאין בצידה פתרון מתמטי מדוייק שכן אין זה אפשרי לאמוד במספרים את סבלו של אדם ולמידת הצער ועגמת הנפש הנגרמת לו בשל ליקויים בביתו. עם זאת ניתן ללמוד על גובה הפיצויים מסקירה של פסיקה בנושא. בע"א 6540/05 סולל בונה בע"מ נ' אבנר אברמוביץ ואח', נפסק כי משנקבע כי קיימים בדירה ליקויי בניה, עוגמת הנפש לבעלי הדירה נגרמה כתוצאה מאותם ליקויים, ולפיכך הם זכאים לפיצוי. בקביעת גובה הפיצוי עבור עוגמת נפש שנגרמה בגין ליקויי בנייה יש להביא במכלול השיקולים, בין היתר, את: ##(1)## ייעודו של הנכס (מבנה מגורים, מבנה עסקי או אחר). ##(2)## טיב הליקויים. ##(3)## מידת חומרת ליקויי הבניה. ##(4)## מידת השפעתם של ליקויי בניה על שגרת חיי המשתמשים בנכס. ##(5)## התנהלות הצדדים לפני ההליך המשפטי ובמהלכו. ##(6)## עלות תיקון הליקויים. אשר לשיקול האחרון – עלות תיקון הליקויים - נפסק כי אין לדרוש בהכרח תאימות בין עלות תיקון הליקוי לבין הפיצוי שיש לפסוק בשל עוגמת הנפש שנגרמה כתוצאה מאותו ליקוי, שכן לעיתים עלות תיקונו של ליקוי מסוים אינה משקפת את עוגמת הנפש שנגרמה בעטיו (ע"א 611/89 דרוקר זכריה חברה קבלנית לעבודות אזרחיות ופיתוח בע"מ נ' נחמיאס).

 

האם ועד הבית של בניין משותף יכול לקבל פיצויים על עגמת נפש ?

השאלה האם נציגות הבית המשותף זכאית לפיצוי בגין נזק לא ממוני היא שאלה עקרונית. נציגות הבית המשותף מוסמכת לפעול בעניינים הנוגעים להחזקתו התקינה של הרכוש המשותף ולתיקונים בו ואילו שאלת קיומו של נזק לא ממוני כגון עוגמת נפש צער וסבל אינה נופלת בגדר סמכותה זו. נזקים בלתי ממוניים הם נזקים אישיים של דרי הבית ועניין להערכה אינדיבדואלית. בת"א ( חיפה) 243/01 נציגות הבית המשותף – " בית החמנית" ברח' מנחם בגין 19 קרית מוצקין נ' חברת גב-ים לקרקעות בע"מ (2008) קבע בית המשפט המחוזי באופן עקרוני כי נציגות בית משותף אינה זכאית לפיצוי בגין עגמת נפש וציין בפסק דינו כי "לא ניתן לפצות את הנציגות בפיצוי עבור " עוגמת נפש", שכן לא ברור איזו נפש יש לה לנציגות הבית המשותף, שנתעגמה בשל הליקויים בבניין.

 

עגמת נפש על נזקי רטיבות בדירה

בית המשפט פסק כי אין כל יחס ישר בין הסכום הנדרש לתיקון, לבין הסבל ועוגמת הנפש שרוכש דירה עלול לסבול עקב ליקויים בדירה. הדוגמא הטובה ביותר לכך הוא נושא הרטיבות. לעיתים ניתן לתקן ליקוי זה בסכום זעום, אולם הנזק בביצוע לקוי, או באי תיקון האיטום, והסבל ועוגמת הנפש - יכולים להיות עצומים. כבר נפסק לא פעם כי פגיעתם הרעה של נזקי רטיבות עולה על פגיעתם של ליקויים אחרים: בת"א (חיפה) 629/93 ברזילי מנשה ואביגיל נ' שיכון ופיתוח, נפסק כי דירתו של אדם אינה רק נכס כספי אלא היא מרכז חייו ומרכז חיי בני משפחתו. זהו נכס שאדם רגיל משקיע בו חלק משמעותי מהונו ומאונו מתוך מגמה לאפשר ניהול חיים תקינים ומהנים לו ולבני משפחתו. מידת הסבל ואי הנוחות הנגרמים למשפחה עקב ליקויים הינה לכן משמעותית מאוד" (מצוטט ב-ת.א.(י-ם) 875/89 מוגדסי יהודה נ' "רסקו"). השופטת שם קבעה כי אין זה תפקידו של רוכש דירה לחפש את מקור חדירת המים ולתקנו. זה תפקידו של הקבלן, וכל האחריות חלה עליו, לבנות את הבנין באופן אטום לחדירת מים, ולתקן מיד, וכיאות, כל ליקוי בבניה, שמחדיר מים. כל ליקויי הבניה מתגמדים לעומת חדירת מים לדירה, לענין הסבל ועוגמת הנפש. במשך תקופה ארוכה חיו התובעים ומשפחתם בתוך רטיבות, כשהם סובלים סבל רב'. חברה קבלנית צריכה לצפות, כי מסירת דירה לקויה ודולפת, ואי תיקון הליקויים במשך תקופה ארוכה, יסבו לרוכשים סבל ועוגמת נפש." (ע"א 611/89 דרוקר זכריה חברה קבלנית נ' ויקטור נחמיאס פ"ד מו(2), 60 ,עמ' 64-65).

 

ליקויי בנייה עוגמת נפש - 4 דוגמאות מהפסיקה

על מנת לעמוד במתחם הסבירות מבחינת פסיקת הפיצוי בגין עגמת נפש ונזק לא ממוני בתביעות ליקויי בניה, להלן מספר דוגמאות לסכומים שפסקו בתי המשפט: ##(1)## ת.א. (חיפה) 928-08-13 דרור אבני נ. ד. שליט בע"מ (13.5.2017) פסק כב' השופט אורי גולדקורן פיצוי בגין הליקויים עצמם בסך 474,028 ₪ ובגין עגמת הנפש בסך 35,000 ₪. ##(2)## ת.א. (ראשון לציון) 45264-11-14 אירנה בידני נ. קחם חברה להשקעות בע"מ (25.4.2017) פסקה כב' השופטת כרמית בן אליעזר פיצוי בגין ליקויים בסך 77,368 ₪ ובגין עגמת נפש בסך 6,000 ₪. ##(3)## ת.א. (כפר סבא) 2127-06-13 ג'יי פומרנץ נ. ד. אמין חברה לבנין והנדסה בע"מ (19.3.2017) פסקה כב' השופטת מירב בן ארי פיצוי בגין ליקויים בסך 147,713 ₪ (לכל אחת משתי משפחות התובעים) ובגין עגמת נפש בסך 30,000 ₪ (לכל משפחה). ##(4)## ת.א. (אשקלון) 5567-06-14 יעל יונה דניאל נ. פרץ בוני הגב (1993) בע"מ (7.3.2017) פסק כב' השופט עידו כפכפי פיצוי בגין ליקויים בסך 38,379 ₪ ובגין עגמת נפש בסך 7,500 ₪. חשוב לציין כי לא אחת עלות תיקונו של ליקוי מסוים אינה משקפת בהכרח את עגמת הנפש הנגרמת בשל ליקוי זה ולא קיימת התאמה בין עלות תיקון הנזק לבין עגמת הנפש הנגרמת בעטיו של ליקוי בניה זה. קביעת שיעור הפיצויים בגין עגמת נפש נתונה לשיקול דעת בית המשפט (ע"א 4445/90 " עמיגור" ניהול נכסים בע"מ נ' מאיוסט ואח') והיא צריכה לעמוד במבחן של סבירות.

 

ליקויי בניה עוגמת נפש - סיכום

הדין הישראלי מכיר בפיצוי בגין עוגמת נפש, עם זאת, בתביעות רכושיות הנטייה היא לצמצם בפיצוי שכזה, כאשר בכל מקרה פיצויי עוגמת הנפש אינם פיצויים עונשים. בקביעת שיעור הפיצויים בגין עגמת הנפש בגין ליקויי בניה יילקחו בחשבון, בין היתר, טיב הנכס בו נפלו הליקויים – האם מדובר בדירת מגורים, במבנה עסקי או אחר; מה טיב הליקויים, מידת חומרתם, מידת השפעתם על חיי היומיום בדירה; התנהלות הצדדים לפני ההליך המשפטי ובמהלכו; עלות תיקון הליקויים ועוד. סכומי הפיצוי בגין עגמת הנפש בגין ליקויי בניה נעים בין 10% ל-20% מסכום הפיצוי הכולל הפסוק. בניהליקויי בניהעוגמת נפש / נזק לא ממוני