ניסוח שאלות הבהרה למומחה

להלן דוגמא לניסוח שאלות הבהרה למומחה בסוגיית מיקרוטראומה: שאלון למומחה רפואי 1. מהי המחלה או מהו הליקוי שמהם סובל התובע בשתי ידיו? 2. האם המחלה או הליקוי שמהם סובל התובע בשתי ידיו כלול ברשימת מחלות המקצוע? (תשומת לב המומחה מופנית לפריט מס' 26 בחלק א' ופריט מס' 14 בחלק ב' של הרשימה). 3. האם השפיעו תנאי עבודתו של התובע, כהגדרתן לעיל, השפעה כלשהי על הופעת המחלה או הליקוי שמהם סובל התובע בשתי ידיו, והאם יש קשר סיבתי ביניהם ובאיזו מידה? 4. האם היתה כאן פגיעה Injury? 5. האם הפגיעה גרמה נזק? 6. האם כל פגיעה ופגיעה, כמפורט בהחלטה, גרמה לתובע לפגיעה זעירה Injury שלא ניתן להבחין בה, ואפשר ליחס אותה לזמן מסוים? 7. במקרה שכן - האם הייתה הפגיעה הנ"ל - Irreversible בעלת אופי בלתי הפיך, כך שבהצטרף אליה פגיעות זעירות דומות וחוזרות נוצר המצב הקיים? 8. במידה והמצב הקיים נגרם גם בגין תהליך תחלואתי וגם בגין פגיעות זעירות בעלות אופי בלתי הפיך, האם השפיע מה שאירע בעבודה על הופעת המחלה ובאיזו מידה? מומחהשאלות הבהרה למומחה