סחיבת משאות כבדים בעבודה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא סחיבת משאות כבדים בעבודה: רקע כללי 1. התובע הגיש לנתבע תביעה להכיר בפגיעות בצוואר, גב וכתפיים כפגיעה בעבודה לפי תורת המיקרוטראומה וזאת עקב עבודתו כעוזר דפס בתוויות איכות בע"מ. התובע מייחס את הפגיעה לעבודה של הרמת, סחיבת והעברת משאות כבדים מאד, לרבות גלילי נייר במשקלים של עשרות ק"ג ופחי זבל כבדים. תביעתו נדחתה בנימוק, כי על פי חוו"ד רופא מומחה, אין כל קשר בין הממצאים והאבחנות שבתעודות הרפואיות לנפגע בעבודה, ותנאי עבודתו, וכי מדובר בתחלואה טבעית. על כך התביעה בפנינו. 2. המחלוקת בין הצדדים הינה, האם בעבודתו של התובע קמה התשתית העובדתית והמשפטית להכרה בפגיעה בעבודה על דרך המיקרוטראומה וככל שכן, האם קיים קשר סיבתי בין עבודתו והפגימות להן טוען. 3. בפנינו העידו התובע ושני עובדים נוספים שעבדו בתוויות איכות בע"מ, מר קלמן ברגר ומר יובל סיסו. מטעם הנתבע זומן לעדות מנהל החברה, מר אורי פריימן. 4. התרשמנו מן העדויות, כי התובע נטה להפריז בהערכת המשקלים שנשא במסגרת עבודתו, ומנגד, מנהל החברה מר פריימן נטה להמעיט בהם כמו גם בהיקף העבודה הפיזית שבוצעה ע"י התובע במהלך יום עבודתו. מר פריימן אף חזר בו מהאמור במכתבו לנתבע שם טען כי משקל גלילי הנייר הינו עד 30 ק"ג לכל היותר ואישר בפנינו כי בדק וכי היו גם גלילי נייר במשקלים שהגיעו ל-40 ו-50 ק"ג. קביעת העובדות על ידנו מביאה לידי ביטוי את התרשמותנו לעיל, ומתבססת בעיקרה על עדויות העדים הניטראליים המשקפים להערכתנו את העובדות כהווייתן. ואלה העובדות: 5. התובע יליד 25/11/70. 6. התובע עבד כעוזר דפס בבית דפוס בשם תוויות איכות בע"מ תקופה של כ-5 שנים ו-7 חודשים, מחודש 5/05 ועד 12/10. 7. התובע עבד במשרה מלאה, וכן בשעות נוספות, 8-10 שעות בימים א'-ה' וכן בימי ו' עד השעה 13:00. 8. תפקידו של התובע כלל פריקת משטחי סחורה שהגיעה ובהם גלילי נייר, נייר דביק ופוליפרופילן בגדלים ומשקלים משתנים וסידורם על גבי מדפים בגבהים משתנים, פריקת סחורה שהגיעה בקרטונים וצבעים, הבאת גלילי נייר וצבעים לדפסים מעת לעת במהלך יום העבודה והעמסת קרטונים של סחורה מוגמרת ללקוחות. תפקידו כלל אף עבודה של הרכבת הגלופות במכונות הדפוס, נקיונן, מילוי והחלפת הצבעים במכונה ונקיון הצבעים והתוף לפי הצורך, נקיון, טיטוא וריקון פחי אשפה. 9. עבודתו של התובע לא התבצעה בסדר קבוע, אלא לפי צרכי העבודה המשתנים במהלך היום. 10. כמחצית מיום העבודה, במשך כ-4-5 שעות ביום במצטבר, הרים, העביר וסידר התובע גלילי נייר וקרטונים במשקלים שונים שנעו בין מס' קילוגרמים בודדים ועד ל-50 ק"ג בערך, כפי שיפורט להלן. 11. התובע היה פורק 1-2 משטחים ביום בממוצע של גלילי נייר שהגיעו למפעל, כ-20 גלילים במשטח, במשך כשעה וחצי-שעתיים ביום בממוצע. התובע היה מעביר את משטח גלילי הנייר בעזרת עגלת משטחים למחסן. במחסן היה התובע פורק את המשטח ומסדר את הגלילים על גבי משטחים או על גבי מדפים בגבהים משתנים, כשהגלילים מונחים זה על גבי זה. התובע היה מתכופף, מרים את הגליל בשתי ידיו, ובעת שנדרש להניח גליל בגובה, היה מרימו על הכתף ומשם למדף או לערימה שעל המשטח. 12. הגלילים היו במשקלים משתנים. מרביתם עד 20-30 ק"ג וחלקם עד 40- 50 ק"ג. קוטר הגלילים החדשים 50-80 ס"מ ועוביים מ-5 עד 25 ס"מ . 13. לצורך סידור הגלילים על המדפים נאלץ התובע לעיתים להוריד מהמדפים גלילים אחרים, להניח את הגלילים החדשים ולהחזיר מעליהם את הגלילים הישנים שהוריד. 14. במהלך יום העבודה התבקש התובע להביא גלילי נייר מן המחסן לדפסים, וגם אז, נדרש התובע לעיתים להוריד גלילים המונחים בגובה על מנת להוציא את הגליל הנדרש המונח מתחתיהם, להביאו לדפס ולהחזיר את הגלילים האחרים למקומם. פעולה כזו יכלה להימשך 5-15 דק'. כמו כן היה התובע מביא לדפסים צבעים מן המחסן. 15. התובע היה מעמיס סחורה מוגמרת של נייר חתוך וארוז בקרטונים, לרכבים או משאיות במשך כשעה-שעתיים ביום. משקל הקרטונים כ-15-20 ק"ג בממוצע, ויכול להגיע גם עד 30 ק"ג. עיקר טענות הצדדים 16. לטענת התובע, הרמות המשקלים וההתכופפויות החוזרות ונשנות במהלך יום עבודתו של התובע מקימים את התשתית למינוי מומחה רפואי בעילת המיקרוטראומה. 17. לטענת הנתבע, לא הונחה תשתית עובדתית משפטית לקיומה של מיקרוטראומה שכן, התובע לא הוכיח קיומן של פגיעות זעירות חוזרות ונשנות במשך זמן ממושך ורציף כנדרש בפסיקה, עבודת התובע הינה עבודה מגוונת וכל עבודה כוללת מספר רב של תנועות שונות. לא ניתן אף לבודד את פעולת הרמת הגלילים שנעשתה בתדירות שונה ושלא ברצף, בכמות משתנה, משקל משתנה והפעולות נעשו לגבהים שונים, לפי גובה המדף. לטענת הנתבע, אין די בכך כי העבודה תהיה כרוכה במאמץ פיזי כדי שתקום התשתית למיקרוטראומה. הכרעה 18. מתוך העובדות שנקבעו על ידנו עולה כי התובע עסק בכמחצית מיום עבודתו, אף אם לא ברצף, בהרמת משקלים של עד עשרות קילוגרמים, בין אם מדובר בהרמת גלילים ובין אם מדובר בהרמת קרטונים עם סחורה. 19. התובע חזר על פעולות של כיפוף, הרמת המשקל ונשיאתו, סידורו על מדף או הורדתו ממנו. 20. אף אם המשקלים לא היו זהים ועומק הכיפוף או ההרמה לא היו זהים, סבורים אנו כי מדובר בפעולות דומות במהותן אשר חזרו על עצמן מספר רב של פעמים במהלך יום עבודתו של התובע והמקימות את התשתית הנדרשת למינוי מומחה רפואי על מנת שיבחן האם קיים קשר סיבתי בין הפגימות להן טוען התובע, ועבודתו כמתואר בעובדות לעיל, על פי תורת המיקרוטראומה. 21. טרם מינוי המומחה יזמן הנתבע את תיקיו הרפואיים של התובע, תוך 15 יום מקבלת ההחלטה. הרמת משקל