תיקון רכב במוסך ללא הסכמה

קראו דוגמא מהפסיקה בנושא תיקון רכב במוסך ללא הסכמה: 1. התובע בעל מוסך לפחחות רכב. רכבה של התובעת עבר תאונה וניזוק. לאור היכרות מוקדמת עם התובע, אמה של הנתבעת הביאה את הרכב למוסך של התובע לתיקון. התובע ביצע התיקון ועתה דורש תשלום עבור העבודה שביצע. הנתבעת טוענת שהיא לא הכניסה הרכב לתיקון, שלא נתנה את הסכמתה לתיקון, הרכב לא היה בחזקתה במועד הרלבנטי אלא בידי ארוסה לשעבר ועל כן בכל הנוגע לתשלום על התובע למצות הליכים כנגד ארוסה לשעבר. השאלה שבמחלוקת אשר עומדת לדיון לפניי הינה האם יש לחייב את הנתבעת בתשלום עבור התיקון, אם לאו. 2. ביום 24.7.13 התנהל דיון בתיק ונשמעו עדויות הצדדים. מטעמה של הנתבעת העידה ואף טענה אימה, הגב' נעמה X (להלן: "הגב' X"). טענות התובע: 3. התובע פחח רכב במקצועו. התובע ביצע עבודות פחחות ברכב התובעת כמפורט בחשבונית ובדו"ח השמאי אשר צורפו לכתב התביעה ברכבה של הנתבעת וזאת בעקבות נזק של תאונה. 4. עלות הטיפול הייתה 7,357.35 ₪ נכון ליום 16.5.09. חרף דרישותיו הרבות והמרובות של התובע לפרוע החוב, החוב לא נפרע ועל כן מבקש התובע פיצוי גם עבור עוגמת נפש. טענות הנתבעת: 5. הרכב אכן היה רשום על שם הנתבעת במשרד הרישוי אבל מי שהחזיק בו ונהג בו הינו ארוסה לשעבר מר חוסיין טאהא (להלן: "חוסיין"). 6. הנתבעת מעולם לא פנתה לתובע והזמינה את שירותיו לא בע"פ ולא בכתב והיא לא חתמה לו על כל מסמך אשר מתיר לו לבצע כל עבודה ברכב. 7. עצם העובדה שהרכב רשום על שמה של הנתבעת אינה עושה אותה אחראית על מעשים ושירותים שהיא לא הזמינה בעצמה. 8. התובע התנהל אל מול חוסיין ועל החשבונית רשם את השם חוסיין והתובע מחק אותו. התובע הציג 2 חשבוניות שונות והוא שיחק בהן לקידום טענותיו. דיון והכרעה: 9. אין מחלוקת לכך שהרכב נמסר לתובע על ידי הגב' X. 10. אין מחלוקת לכך שהנתבעת הינה הבעלים הרשום של הרכב במשרד הרישוי. 11. טענתו של התובע לכך שבוצע התיקון ברכב בהתאם לחוו"ד שמאי וכפי שנרשם בחשבונית מטעמו לא נסתרה. 12. איני מקבל את טענתה של הנתבעת לכך שלא היה לה כל קשר וזיקה לרכב ולתיקון שביצע התובע ברכבה. 13. אף אם נעשה שימוש יום יומי ברכב על ידי חוסיין, טענה שלא הוכחה, לאור זאת שאימה של התובעת הביאה את הרכב למוסך, לאור זאת שהתרשמתי כי בין התובעת לאימה קיימת תקשורת כשזו טוענת בשמה ואף מסייעת לה בעניינה (ר' עדותה של הגב' X לכך שבכוונתה לפרוע את חובה של בתה לבנק - עמ' 4 ש' 16 לפרוטוקול) וכן לאור זאת שהרכב לא היה בשימושו של זר, איני מקבל את טענתה לכך שלא ידעה כלל וכלל על כך שהרכב עבר תאונה והוכנס לטיפול במוסך. 14. התרשמתי שטענתה של הנתבעת להיעדר זיקה כלפי התובע מהווה ניסיון להיתממות מצדה וזאת כאשר היא זו אשר רשומה כבעלים של הרכב במשרד הרישוי וכן לטענתה רשומה כערבה לחוב בבנק שבגינו שועבד הרכב (טענה אשר לא הוכחה בפניי וכאמור בעדותה נפתח כנגדה תיק הוצל"פ והרכב מומש במסגרת זו). 15. סעיף 1 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט - 1979, קובע: "מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן: "הזוכה") שבאו לו מאדם אחר (להלן: "המזכה"), חייב להשיב למזכה את הזכייה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - ישלם לו את שוויה". 16. רכבה של הנתבעת תוקן על ידי התובע. הרכב נמכר במסגרת הליכי מימוש בהוצל"פ. כתוצאה מהתיקון כאמור הרכב נמכר תמורת שווי גבוה מכפי שהיה אמור להימכר אלמלא תוקן על ידי התובע. בנסיבות אלו, זוכה חובה של הנתבעת כלפי הבנק בהתאם והנתבעת הטיבה את מצבה מכפי שהיה עובר לתאונה. 17. טענתה של הנתבעת לכך שהתובע ידע שהוא אמור להתנהל אל מול חוסיין לא הוכחה על ידה. זאת ועוד, מר חוסיין לא הוזמן לעדות מטעמה של הנתבעת והלכה היא שאי הבאתו של עד רלוונטי תעמוד לרעת הצד אשר נמנע מלהביאו. בנוסף, הגב' X (אם הנתבעת) הביאה הרכב למוסך של התובע והתובע אף העיד כי הגיע לביתה של הגב' X בכדי למסור לה את החשבונית ולדרוש התשלום - טענה שלא נסתרה. דהיינו, התובע לא התנהל אל מול חוסיין אלא אל מול הגב' X ומשנודע לו שהרכב רשום במשרד הרישוי על שם הנתבעת נקט בהליכים כנגדה לגביית החוב - כדין. 18. טענתו של התובע לכך שהעבודה בוצעה בהתאם לחוו"ד שמאי וחשבונית המס לא נסתרה על ידי הנתבעת ולא הוכח על ידה כל סיכום אחר אל מול התובע ביחס לגובה התשלום. 19. לאור המפורט לעיל, אין נפקא מינה אם ובמידה תיקן התובע את השם המופיע על חשבונית המס, אם לאו, שכן הנתבעת הינה בעלת הרכב וכתוצאה מתיקון הרכב על ידי התובע הוטב מצבה ועליה לשאת בתשלום. 20. לסיכומו של דבר, הנני מקבל את תביעתו של התובע ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 7,357.35 ₪. הסכום יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום 16.5.09 ועד ליום התשלום המלא בפועל. 21. איני מקבל את תביעתו של התובע בכל הנוגע לפיצוי בגין עגמת נפש, כאשר זו לא הוכחה על ידו. 22. כמו כן, הנני מחייב את הנתבעת בהוצאות התובע בסך של 400 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום לא ישולם במועד הנקוב לעיל, יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום המלא בפועל. 23. הנני מיידע את הצדדים בדבר זכותם להגיש בקשת רשות ערעור לביהמ"ש המחוזי מרכז-לוד וזאת תוך 15 יום. מוסךרכבתיקון רכב