הוצאה לפועל ברחובות | עוֹרך דין רונן פרידמן

מחפשים עורך דין הוצאה לפועל ברחובות ? קיבלת מכתב מלשכת ההוצאה לפועל ברחובות ?

זקוקים לעורך דין בענייני הוצאה לפועל ברחובות ? מומלץ לקבל ייעוץ משפטי באמצעות עורכי דין מומחים בהוצאה לפועל בהקדם האפשרי. באמצעות ייצוג ע"י עורך דין הוצאה לפועל, ניתן להגיע לתוצאות מהירות הפוטרות את הבעיה עמה מתמודדים תושבי רחובות, כחייבים או כנושים על ידי ניהול נכון של התיק ולאפשר להם לחזור לשגרת חיים כלכלית נורמלית. באילו מקרים פונים ללשכת הוצאה לפועל הוצאה לפועל ברחובות ?

##(1) סיוע לחייבים בתיק הוצאה לפועל ברחובות ##נעשה ע"י עורך דין הוצאה לפועל ברחובות תוך שימוש בהגנות הקבועות בחוק ההוצאה לפועל, המאפשרות במקרים מסוימים, ביטול עיקולים, ביטול עיכוב יציאה מהארץ, איחוד תיקים, ביטול הגבלת רישיון נהיגה וכן הפטר ומחיקת חובות. ##(2) סיוע לנושים בתיק הוצאה לפועל ברחובות##, לצורך ביצוע יעיל של חקירה כלכליות במטרה לבצע עיקול על חשבונות בנק ואיתור נכסים ברחובות, נעשה באמצעות עורכי דין לענייני הוצאה לפועל הנעזרים בחוקרים פרטיים ובקבלני הוצאה לפועל מוסמכים על מנת להחזיר ללקוח את כספו האבוד.

 

איך לבחור עורך דין הוצאה לפועל מומלץ ?

אנו מאמינים כי לקוח שיש לו הכרות מעמיקה עם רזי עולם ההוצאה לפועל, יגיע מוכן יותר לפגישה עם עורך דין, תוך התנהלות נכונה ויצירתית בהליך ויגדיל, לא רק את הסיכוי לבחור בעורך דין הנכון עבורו, אלא אף את סיכויי ההצלחה בתיק. לשם כך, העמדנו לרשותכם ##פלטפורמה משפטית ייחודית## בנושא הוצאה לפועל ברחובות, שבאמצעותה תוכלו לאתר (בקלות) מידע רב, באמצעות מערכת חיפוש פנימית מהמתקדמות בעולם, שתיתן לכם ראיה רחבה יותר שתאפשר לכם לסיים את תיק ההוצאה לפועל במקצועיות, ביעילות ותוך חסכון ניכר בהוצאות. לרשימת הפוסטים המלאה - 🔍 עורך דין הוצאה לפועל רחובות הליך הוצאה לפועל הוא הליך מורכב הדורש ידע רב, עיון בשלל בסוגיות בתחום הוצאה לפועל ברחובות הרלוונטיות עבורכם במדריך משפטי זה, תאפשר לכם לקטלג ולסווג את הסוגיה עמה אתם מתמודדים ובכך להתאים לכם את הטיפול המשפטי הנדרש ואף אל פי שהמידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, אין ספק כי תפיקו ממנו תועלת רבה, שתאפשר לכם לפתוח דף חדש בחייכם.

 

הוצאה לפועל ברחובות - סקירה משפטית:

##(1) אגרה מופחתת שאינה תואמת את גובה החוב בהוצל"פ ברחובות## ברע"א 6845-06 הוגשה בקשה למתן רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי, בו נדחתה בקשת רשות ערעור על החלטה שניתנה בתיק הוצאה לפועל על ידי ראש ההוצאה לפועל ברחובות, אשר חייבה את המבקש לשלם "תוספת אגרה" בלשכת ההוצאה לפועל, כתנאי לזכותו להיפרע מהמשיביםכדי "מלוא חוב ההלוואה". עורך דין המבקש, עתר המבקש למינוי באת כוחו ככונסת נכסים על דירת המשיבים לצורך מכירתה. משכך הורתה ראש ההוצאה לפועל ברחובות למבקש להגדיל את גובה החוב המופיע במחשב ההוצאה לפועל ליתרת סכום ההלוואה ולשלם את האגרה בהתאם לסכום המוגדל. בית המשפט פסק כי משלא הצביע המבקש על הוראת חוק כלשהי המזכה אותו בפטור מתשלום תוספת האגרה, מוסמכת היתה ראש ההוצאה לפועל ברחובות להתנות את מימושה של דירת המשיבים בתשלום תוספת האגרה על ידי המבקש. אין ממש בטענת המבקש לפיה מששילם אגרה על הבקשה לביצוע משכנתה, אשר כל ההליכים שהוא ביצע בהוצאה לפועל בוצעו במסגרתה, אין לחייבו בשנית באגרה. ##(2) סמכות מקומית של תביעה לסכום קצוב בהוצאה לפועל ברחובות## בת.ת 57954-07-19‏ התובעת טענה כי לבית המשפט במחוז המרכז הסמכות המקומית לדון בתובענה היות שהסכם ההתקשרות שעל יסודו הוגשה התובענה נחתם על ידי הנתבע ברחובות וגם המקום שיועד לביצוע ההתחייבות – לימודי התובע ברחובות וכי לה, כתובעת, הזכות לבחור את מקום הדיון שבו תתברר התובענה ובלבד שלאותו מקום סמכות מקומית מכוח תקנה 3 לתקנות סדר הדין האזרחי. עורך דין התובע הגיש תובענה לסכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל, במסגרתה ביקש לחייב את הנתבע לשלם לו סכומים שלפי הטענה התחייב בתשלומם עת נרשם ללימודים בקמפוס האקדמי שמפעיל התובע ברחובות. התובעת טענה כי לבית המשפט במחוז המרכז הסמכות המקומית לדון בתובענה היות שהסכם ההתקשרות שעל יסודו הוגשה התובענה נחתם על ידי הנתבע ברחובות וגם המקום שיועד לביצוע ההתחייבות. ##(3) סמכותה ראש ההוצאה לפועל ברחובות לחייב בתוספת אגרה## ברע"א 6845/06 ‏המבקש לא הצביע על הוראת חוק כלשהי המזכה אותו בפטור מתשלום תוספת האגרה לפי תקנה 5 לתקנות אגרות שכר והוצאות. ראש ההוצאה לפועל ברחובות היתה מוסמכתלהתנות את מימושה של דירת המשיבים בתשלום תוספת האגרה על ידי המבקש. משכך, ולאור האמור לעיל בדבר סמכותה של ראש ההוצאה לפועל ברחובות לחייב את המבקש בתוספת אגרה, אין לומר כי המבקש חוייב בכפל אגרה, אלא חויב הוא בהשלמת סכום האגרה שהיה עליו לשלם מלכתחילה במידה והיה מבקש לפרוע את מלוא סכום ההלוואה. ##(4) פטור מאגרה של בעל עסק ברחובות שפתחו נגדו הליכי הוצאה לפועל## בת.א 62625-10-13‏ הוגשה בקשה לפטור מאגרה אשר הגיש המבקש במסגרת תביעה נזיקית כספית, תגובת כל אחת מהמשיבות לבקשה ותשובת המבקש לכל אחת מהתגובות. עורך דין המבקש טען כי קיימים נגדו מעל 20 תיקים בהוצאה לפועל וכי הוכרז כחייב מוגבל באמצעים, נערכו לו חקירות יכולת הן בהוצאה לפועל בת"א והן בהוצאה לפועל רחובות. המבקש טען כי הוצאותיו עולות על הכנסותיו ועל כן נוצרו לו חובות לעיריית רחובות וזאת על אף שניתנת לו הנחה בסך שבעים אחוז. בית המשפט פסק כי התיאור העובדתי הפרוש לאורך כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה כנגד הנתבעת בשים לב כי התובע מצין שהקים שותפות בשוק ברחובות, עניין המנתק את הקשר הסיבתי בן המעשים והמחדלים המיוחסים לנתבעת עד לאותו יום, לבין הנזקים הנתבעים בכתב התביעה. ##(5) צו מניעה זמני לעיכוב הליכי פינוי מנכס ברחובות בתיק הוצאה לפועל## ברע"א 2811-12-07 הוגשה בקשה למתן סעד זמני בערעור. הבקשה הוגשה במסגרת בקשת רשות ערעור שהגישה המבקשת על החלטת בית משפט השלום. בגדרי ההחלטה דחה בית משפט את בקשת המבקשת למתן צו מניעה זמני לעיכוב הליכי פינוי בתיק הוצאה לפועל. המבקשת החזיקה בנכס המהווה חלק ממקרקעין מסויימים המצויים בכפר גבירול, רחובות. המשיב הגיש לבית משפט השלום ברחובות תביעת פינוי ביחס למקרקעין אלה. ##(6) רישום נכס בלשכת רשם המקרקעין ברחובות בתיק הוצאה לפועל## בצ"א 23997-09-11‏ ‏ בית המשפט קיבל את בקשת המבקשת ואישר ביצוע פעולות בנכס של המבקשת בלשכת רשם המקרקעין במטרה לאפשר את מכירת הנכס לצד ג' וקבלת התמורה ע"י המבקשת. ניתנה החלטה בתיק הוצאה לפועל, אותו מנהל הבנק כנגד המבקשת, המאשר את מכירת הנכס באופן עצמאי וניתן צו פינוי נגד המבקשת בתיק הוצאה לפועל, אשר הזוכה בו היה הבנק, לחילופין ולמרות האמור לעיל הציעה המשיבה כי הצו שניתן יישאר בתוקפו ויירשם כלשונו במרשמי רשם המקרקעין ברחובות. אשר על כן נפסק כי תאושרנה ביצוע פעולות בנכס בלשכת רשם המקרקעין ברחובות במטרה לאפשר את מכירת הנכס לצד ג' וקבלת התמורה ע"י המבקשת - הוראה זו הופנתה למפקחת בלשכת רישום המקרקעין ברחובות. ##(7) בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות בלשכת ההוצאה לפועל ברחובות## בת.ת 22083-07-18 המבקש הגיש תביעה בסכום קצוב כנגד המשיב במסגרת תיק הוצאה לפועל. ערוך דין המבקש הגיש בלשכת ההוצאה לפועל ברחובות בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות וכן את בקשת ההתנגדות עצמה לביצוע תביעה בסכום קצוב. בבקשותיו ציין המבקש כי הסמכות המקומית לדון בתביעה מסורה לבית משפט השלום ברחובות לאור סמיכות מקום מגוריו. המשיב חזר על עמדתו לפיה הסמכות המקומית לדון בתביעה, מסורה לבימ"ש השלום ברחובות בהתאם לחלופה של "מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע. משבחר המשיב להגיש את ההתנגדות בלשכת ההוצאה לפועל ברחובות ונימק זאת, הועברה הבקשה כדין לבית משפט השלום ברחובות. ##(8) צו הצהרתי בקשר למיטלטלין בחנות ברחובות בתיק הוצאה לפועל## בה.פ 21404-08-10 הוגשה בקשה למתן צו הצהרתי לפיו המיטלטלין המצויים בחנות ברחובות שייכים למבקשת. מעקל התייצב מטעם לשכת ההוצאה לפועל בחנות וביקש לבצע הליך של עיקול מיטלטלין, כנגד החייבת בתיק ההוצאה לפועל. לבקשה צירפה המבקשת תצהיר מטעמה שנחתם בפני עורך דין, הסכם, תעודת עוסק מורשה, תעודת חיוב, חשבונית וקבלות, אישור הבנק על הנפקת שיק בנקאי, סרט קופה, רשימת מיטלטלין, מסמך הוצאה לפועל על ביצוע הליך עיקול. המבקשת צירפה גם העתק שיק מחשבונה בגין תשלום ארנונה לעיריית רחובות. בית המשפט קיבל את הבקשה ונתן פסק דין המצהיר כי המיטלטלין הנמצאים החנות ברחובות, שייכם למבקשת וכי המשיב אינו יכול לעקלם בגין חוב של החייבת כלפיו. ##(9) ערר על החלטת מיסוי מקרקעין רחובות לגבי מס שבח בתיק הוצאה לפועל## ברע"צ 25353-04-13 המבקש הגיש בקשת רשות ערעור על החלטת רשמת ההוצאה לפועל בה דחתה את בקשתו בטענת פרעתי. במסגרת בקשתו בפני רשמת ההוצאה לפועל טען עורך דין המבקש, כי הוא השלים את תשלום יתרת חובו למס שבח ורכישה נשוא תיק ההוצאה לפועל. המבקש הגיש ערר על החלטת מיסוי מקרקעין רחובות, שלא לפתוח לו שומה סופית מחמת התיישנות , לאחר שחלפו המועדים לפתיחת שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח , ורכישה) תשכ"ג 1963, ערר זה התנהל לפני ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי מרכז. המבקש הגיש ערר על החלטת מנהל מיסוי מקרקעין רחובות שלא לפתוח את השומה הסופית , ערר זה היה תלוי ועומד בפני ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי מרכז לוד, טענת ה"פרעתי" של המבקש או טענתו להיעדר החוב ברשות המיסים מקומה להתברר במסגרת הערר, כאשר זוהי הדרך אשר התווה המחוקק , ככל שיתקבלו טענותיו של המבקש בערר הרי שיהיה פטור מתשלום יתרת החוב ואם יתברר כי שילם מעבר לסכום שהיה צריך לשלם, חזקה על משיבה כי תחזיר לו את הסכום העודף. ##(10) ערעור על החלטת סגנית מנהלת לשכת הוצאה לפועל להעביר תיק לבית המשפט ברחובות## ברע"צ 6620-05-15 המבקש ביקש רשות ערעור על החלטת סגנית מנהלת לשכת הוצאה לפועל שהורתה על עיכוב ההליכים בתביעה על סכום קצוב שהגיש המבקש והורתה להעביר הדיון בתביעה לבית משפט השלום רחובות. למעשה מתייחס הערעור להעברת הדיון לבית המשפט השלום ברחובות, בעוד המבקש היה סבור שיש לידון בתביעה בבית משפט השלום בת"א, שכן המקום שנועד לקיום ההתחייבות היה בת"א ו/או מקום יצירת ההתחייבות בת"א, הכל בהתאם לתקנה (א)(2)(3) לתקנות סדר הדין האזרחי. בית המשפט פסק כי, ניהול הדיון ברחובות לא אמור להכביד על המבקש יתר על המידה, עד כי יש צורך לקיים הליכים בשאלה הדיונית באיזה ערכאה יתקיים הדיון אשר על כן, נדחית הבקשה למתן רשות ערעור, והדיון בתובענה יתקיים בבית משפט השלום ברחובות, כפי שנקבע. ##(11) תיק הוצאה לפועל ברחובות לביצוע פסק בוררות## בעש"א 35563-03-17 המערער, הזוכה בתיק הוצאה לפועל, ערער על החלטת רשמת ההוצאה לפועל, לפיה נדחתה בקשתו של המערער לחיוב המשיבים, כצד ג', בהתאם להוראות סעיף 48 בחוק ההוצאה לפועל. מערער פתח כנגד המשיבים, תיק הוצאה לפועל בלשכת ההוצאה לפועל ברחובות, לביצוע פסק הבוררות שניתן לטובתו ולטובת שלושת שותפיו. המערער הטיל עיקול על הכספים המגיעים לשותפיו, מאת צד ג', המשיבים או החייבים בתיק הוצאה לפועל ברחובות. נערכה המחאת זכות, לפיה המחו החייבים בתיק הוצאה לפועל את זכותם לכספים במסגרת תיק הוצאה לפועל- "רחובות", לעורך דין.הוצאה לפועל