פיצוי על נשיכת כלב - 4,000 ש''ח

פסק דין בתאריך 3/11/2008 סמוך למעיין הנמצא בקרבת מושב אורה, ננשך התובע בישבנו על ידי הכלב של הנתבעת, מסוג לברדור. אין חולק כי הכלב היה משוחרר ופיו לא היה חסום עם זמם. טענת הנתבעת כי מדובר בכלב רגוע המשחק עם ילדים וכי הנתבע הלך לקראת הכלב במקום לברוח ממנו, אינן רלוונטיות. כך גם אין רלוונטיות לעובדה שהיה זה מחוץ לעיר, שכן אין חולק שבמקום היו אנשים נוספים, כפי שטענה הנתבעת בעצמה. התובע תבע פיצוי בסך 10,000 ₪, שכן לטענתו ננשך במקום שהיה פגוע גם קודם לכן ובשל כך קיבל טיפולים פיזיותראפיים ובין השאר טופל כשעתיים קודם לנשיכה. כמו כן תמך התובע את תביעתו באישור של לשכת הבריאות המחוזית המתאר את סימני הנשיכה (נעיצת שמונה שיניים שגרמו לפצע שטחי), וכן באישור על טיפול חיצוני בפצע בפולידין (חומר חיטוי) וקבלת חיסון מסוג טטנוס. אכן אני סבורה כי התובע זכאי לפיצוי מהנתבעת שאיפשרה לכלב להסתובב באופן חופשי, אולם לא בסכום שנתבע. לאחר שבחנתי את הדברים אני סבורה כי על הנתבעת לפצות את התובע בסך 4,000 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום ואם לא ישולם סכום זה במועד, יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. כלבבעלי חייםפיצוייםנשיכת כלב / תקיפת כלב