תביעה נגד מוסך צ'מפיון מוטורס

פסק דין בפני תביעה כספית. התביעה עניינה בטענה לרשלנות במוסך צ'מפיון מוטורס אשר גרם לתובע נזקים שונים. התובע מסביר, כי ביצע טיפול תקופתי של 30,000 ₪ במוסך הנתבעת, כאשר שבועיים לאחר מכן המנוע כבה והסתבר כי מדובר בנזילה חמורה של דלק. מוסך הנתבעת היה סגור ולכן התובע הוביל את רכבו למוסך אחר שהינו מוסך "זוהר העיר" בטירת הכרמל, שם לטענתו הוברר, כי צינור שהיה מחובר למסנן הדלק, פשוט לא חובר כראוי ע"י מי מעובדי הנתבעת. התובע תובע את עלות הטיפול במוסך "זוהר העיר" (232 ₪), את עלות מיכל הדלק שנשפך (270 ₪) וטוען כי מגיע לו בנוסף סכום של כ- 1,600 ₪ בגין הפסד של כ- 8 שעות עבודה (מתוכם 2 שעות ביקור במוסך הנתבעת). לתמיכה בתביעתו העיד התובע את העד שהינו נציג מוסך "הזוהר" מר קירש אדם אשר הסביר, כי פשוט הקליפס אשר היה צריך לתפוס את מסנן הדלק לא הותקן כראוי ולכן היתה התקלה. הנתבעת מצידה טענה לניתוק הקשר הסיבתי שכן מדובר בנסיעה שבועיים לאחר הטיפול ו- 800 קילומטר שעבר התובע. עוד היא טענה, כי עפ"י עדותו של מר חתוכה רזיאל שהינו בעל המוסך שטיפל ברכב התובע מצד צימפיון מוטורס ובתוספת עדותו של מר ג'קי שהינו נציג הנתבעת, לא יכול היה להיות מצב שבו התובע ייסע 800 קילומטר עם חיבור לקליפס לא נכון, שאם לא כן הצינור היה עף אחורה. למעשה מדובר בעניין מקצועי גרידא ובשתי עמדות מקצועיות שונות. לא נראה לי שהקשר הסיבתי נותק עקב נסיעת התובע שבועיים וזאת לאור אופי התקלה ואני מחליט לתת אמון בעדותו של מר חתוכה רזיאל, כי אכן מדובר היה בקליפס שלא על טנק הדלק, שפשוט לא חובר מספיק טוב ולכן גרם לאותה נזילה. אני פוסק לתובע את עלות הטיפול במוסך "זוהר העיר" בסך 232 ₪, 200 ₪ בגין דלק וכן אגרת בימ"ש ששילם. נשאלת השאלה לגבי ההוצאות, אני מאד לא אוהב ניפוח של הוצאות בחוסר פרופורציה ובמיוחד תביעה ל- 600 ₪ כאשר המדובר בסכום פעוט יחסית של תיקון ובשים לב לעובדה שהתובע העמיד את תביעתו על לא פחות מ- 6,500 ₪ . אינני סבור גם כי יש הצדקה לנימוקי התובע בהקשר זה כפי שהועלו בכתב התביעה. אני פוסק לתובע סך של 750 ₪ בגין הוצאות שנגרמו לו ואם לא שילם כפי שאמרה הנתבעת את הוצאות המשפט, יש לקזז את הסכום שפסקתי כהוצאות לחובתו מסכום זה. סכום זה תשלם הנתבעת לתובע תוך 30 יום שאם לא כן ישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית כחוק. זכות בקשת רשות ערעור לבימ"ש מחוזי תוך 15 יום. מוסך