ברנדיל למעלה - מחלת מקצוע כאבים ביד

פסק דין 1. התובעת עותרת להכיר בכאבים בידה תוצאה של "מחלת מקצוע", בגדר פגיעה בעבודה כמשמעה בסעיף 79 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשנ"ה - 1995 (להלן-החוק). 2. בכתב ההגנה נטען כי המחלה ממנה סובלת התובעת אינה מופיעה ברשימת מחלות המקצוע. עוד נטען כי לא אירעה לתובעת כל פגיעה בעבודה כמשמעותה בסעיף 79 לחוק וכי אין קשר בין העבודה לבין מחלתה של התובעת הבאה על רקע מצבה הבריאותי-הקונסטיטוציונלי והשפעת העבודה על מחלת התובעת הייתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים. 3. ב"כ הנתבע, הסכימה להעברת הענין למתן חוו"ד ע"י מומחה רפואי לקביעת הקשר הסיבתי הרפואי. בית הדין מינה את ד"ר דוד אנג'ל-כירורג אורטופד כמומחה יועץ רפואי. (להלן-המומחה הרפואי). 4. העובדות כפי שנקבעו ע"י בית הדין ואשר הועברו למומחה הרפואי הן כדלקמן: א. התובעת, ילידת שנת 1942, עובדת כלוטשת יהלומים מזה כ - 11 שנים. ב. פעולת העבודה הנקראת "ברנדיל למעלה" נעשית בישיבה כאשר שתי הידיים והמרפקים נשענים על שולחן העבודה, יד ימין מחזיקה במשקפת ויד שמאל מחזיקה באבן. התנועות הן קבועות ומבוצעות במהירות במשך שעות העבודה. ג. משנת 1994, החלה התובעת לסבול מכאבים בשתי הידיים ואיבוד תחושה באצבעות כף היד. ד. עד שנת 1992, המועד בו עברה ניתוח לב, עבדה התובעת בהיקף של 8 שעות עבודה ביום, ולאחר הפסקה בת שנה ותשעה חודשים, שבה התובעת לעבודה בהיקף של 6 שעות ביום ואחר כך ממשיכה לעבודה בהיקף של 4 שעות ביום. 5. למומחה הרפואי הומצא החומר הרפואי שכלל את תיקה הרפואי של התובעת בקופה"ח הכללית וממצאי מכון אלקטרומיאוגרפי מיום: 25.01.96. 6. המומחה הרפואי נתבקש להשיב על השאלות הבאות: א. מהי מחלתה של התובעת ? ב. האם המחלה ממנה סובלת התובעת היא בגדר "מחלת מקצוע" כמשמעותה בחוק ? ג. האם מדובר במיקרוטראומה ? ד. האם יש קשר בין עבודת התובעת ומחלתה ? ה. האם מחלת התובעת באה על רקע מצבה הבריאותי-הקונסטיטוציונלי. ו. האם השפעת העבודה על מחלת התובעת הייתה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים. 7. בחווה"ד של המומחה הרפואי מיום: 19.08.97, השיב המומחה על השאלות כדלקמן: א. מחלתה של התובעת הינה תסמונת תעלה קרפאלית בשורש כף ימין. ב. מחלה זו יכולה קאורטית להיות "מחלת מקצוע" אם העבודה כרוכה בלחץ ממושך על העצב, או עבודה עם מכשירים שמעבירים רטט חזק וממושך לאיזור העצב. (כמו מקדחות או פטישים רוטטים). במקרה הנוכחי לא מתמלאים תנאים אלה עפ"י תיאור עבודתה. אין לחץ ממושך על העצב ותנועות חוזרות אינן בגדר מכשיר שמעביר רעידות, ולכן אין מדובר במיקרוטראומה. ג. אין קשר בין העבודה למחלה. אין להערכתי מצב של מיקרוטראומה או מחלת מקצוע. ד. תסמונת תעלה קרפאלית הינה מחלה שכיחה בנשים בגיל זה וברוב המקרים אינה קשורה לתאונה או נזק מעבודה. ה. השפעת העבודה פחותה בהרבה מהשפעת גורמים אחרים. 8. בסיכום טענותיה מציינת התובעת כי עבודתה כרוכה בלחץ ממושך על העצב ולכן יש להכיר במחלתה כמחלת מקצוע. עוד טוענת התובעת כי היה על המומחה הרפואי לזמנה ולבדוק את טענותיה. 9. באשר לאי בדיקת התובעת ע"י המומחה הרפואי - המומחה רשאי לבדוק את המבוטח אך אינו חייב לעשות כן. ההחלטה אם לבדוק את המבוטח היא בידי המומחה (דב"ע נה0-93/ המוסד נ' עזרא קורן, (טרם פורסם). לפיכך, אין בעובדה שהתובעת לא נבדקה ע"י המומחה כדי לפגום בחוות דעתו שניתנה בהסתמך על החומר הרפואי שהומצא למומחה הרפואי. 10. באשר למחלת מקצוע - המומחה הרפואי התייחס לענין זה בחוות דעתו וקבע כי במקרה דנן לא מתקיימים התנאים המצטברים להכרה במחלת מקצוע, קרי לחץ ממושך על העצב ועבודה עם מכשירים רועשים. 11. באשר למיקרוטראומה - המומחה הרפואי קבע שאין מדובר במיקרוטראומה ושלל קיומו של קשר בין עבודתה של התובעת לבין מחלתה תוך שהוא מציין כי מחלה זו שכיחה אצל נשים בגילה של התובעת ללא קשר לתאונה או לעבודה. 12. לאור האמור בחוות דעתו של המומחה הרפואי הרי שאין להכיר בליקוי ממנו סובלת התובעת בגדר פגיעה בעבודה במשמעות סעיף 79 לחוק. 13. התביעה נדחית. 14. ניתן לערער על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין. מחלת מקצועידייםרפואה