דיני עבודה ברמלה | עוֹרך דין רונן פרידמן

זקוקים לעורך דין דיני עבודה ברמלה ? מתי כדאי לתבוע מעסיק באמצעות עו"ד לענייני עבודה ? בין אם אתם מעסיקים ובין אם אתם עובדים, מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון, מיומן ובקיא בתחום דיני עבודה.

מטרת דיני עבודה ברמלה להגן על גם על העובדים וגם על המעסיקים. עורכי דין דיני עבודה ברמלה מעניקים ייצוג משפטי וייעוץ בענייני עבודה במגוון הליכים משפטיים. כל מעסיק וכל עורך דין המתמחה בדיני עבודה ברמלה, חייב להכיר בשינוי המהותי שעבר תחום דיני העבודה בשנים האחרונות, אנו מאמינים כי שיתוף הלקוח באסטרטגיית ניהול המשפט מהווה את הבסיס להצלחה ולכן אנו מעמידים לרשותכם "מדריך דיני עבודה" שבאמצעותו תוכלו לקבל הצצה לעולם דיני העבודה. לרשימת הפוסטים המלאה - 🔍 עורך דין דיני עבודה רמלה ##מחיר (שכר טרחה) עורך דין דיני עבודה:## מרבית העובדים והמעסיקים שהחליטו לבחור באופציה של "עורך דין דיני עבודה זול" - כלומר לייצג את עצמם...ולא להיות מיוצגים על ידי עורך דין מומחה בדיני עבודה ברמלה, מצאו את עצמם מתמודדים עם סיטואציות שהם לא בהכרח מבינים כראוי. האם עורך דין שעובד על אחוזים נחשב "עורך דין זול"? לא בהכרח. לעיתים שכר טרחת עורך דין דיני עבודה באחוזים נגזר מהפחתת תשלום. (1) תביעות בבית הדין לעבודה

##(א) קיומם של יחסי עובד מעביד של עובד ברמלה## ערעור זה מעלה בפנינו, ולא לראשונה, את נושא העסקת "העובדים הזמניים" אצל המערער ושאלת תחולתם של ההסכמים הקיבוציים שנחתמו במקרה של העובדים הזמניים, על העסקתם של המשיב. העובד החל לעבוד בחברת החשמל כמוקד טלפוני ברובע רמלה. במסמכי הקליטה לעבודה בתקופה השנייה צוין כי מדובר ב"עובד חדש ". כאמור בפסק הדין של בית הדין האזורי, עבודתו בתקופה השנייה כללה טיפול במערכת התשתית, טיפול במערכות תלונות לקוחות, טיפול במערכת מסלולי הקריאה ההמונית וטיפול בכל הדיווחים ההמוניים. נטען כי אם לא היו נחתמים הסכמים אלה, אותם עובדים היו מסיימים את עבודתם בחברה מכיוון שלא ניתן היה להעניק להם מעמד קבוע. חברת החשמל הוסיפה כי קביעתו של בית הדין האזורי בכל הנוגע ליישום "רטרואקטיבי" של ההסכמים הקיבוציים מנוגדת לקביעת בית הדין הארצי, בה הוא מתייחס גם לעובדים שהעסקתם החלה לחתום על ההסכמים הקיבוציים של העובדים הזמניים, וה בית הדין הארצי קבע שלכאורה ההסכמים חלים על העסקתם. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## התוצאה היא שאין לראות את המערער כעובד קבוע של חברת החשמל, ואנו מבטלים את קביעת בית הדין האזורי כי על חברת החשמל להחזירו לעבודה. ##(ב1) פיצויי הלנת שכר לעובדים ברמלה## התובעים הוקצו לעבוד בסניפים שונים ברשת הסופרמרקטים של הנתבעת 1, באמצעות הנתבעת 2, וביצעו מגוון תפקידים, כולל קצבים, עובדי ירקן ומנקים. טענת התובעים כי לא ניתנו להם תלושי שכר או הודעה על הסכם עבודה נתמכה גם בעדותו של אחמד ולא נסתרה. חשבונית מספר 4679 מיום 30.9.14 ניתן לראות כי סכום של 3,500 ₪ שולם בגין איסוף קרוניות בסניף ברמלה, בעוד ששולם סכום של 5,713 ₪ עבור עבודות ניקיון בסניף רמלה (מספר העובדים לא צוין). התובעים ערכו את חישובי השעות הנוספות בהתבסס על היקף משרה מלאה חודשית במשרה מלאה של 175 שעות, לפיהם כמפורט בצו ההרחבה בענף אספקת שירותי כח אדם משנת 2004. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## בהתחשב בכל נסיבות המקרה מצאתי כי יש לחייב את הנתבע 2 בתשלום פיצויי הלנת שכר בשיעור של 30% בלבד מהסכומים שהוחלטו לזכותו של כל תובע בגין שכר ותשלום שעות נוספות. ##(ג) תביעה של עובדי עיריית רמלה שטענו שהתנכלו להם## המערערים הגישו תביעה לבית הדין האזורי לעבודה בטענה כי המשיבים התנכלו להם על היותם חברי ועד העובדים העירוני, על ידי הגשת תביעות משמעת נגדם. בית המשפט המחוזי דחה את התביעה לחוסר סמכות, לאחר שקבע כי הסמכות לדון בעניין נתונה לבית הדין המשמעתי. בענייננו, הסיבה נובעת מהטענה כי המעסיק, העירייה, מתעלל במערערים רק משום שהם נאבקים, במסגרת תפקידם הארגוני המייצג, בעובדים. המערערים הם עובדי קבע קבועים בעירייה. המערערים טוענים כי במסגרת הליך ההבראה עיריית רמלה מחויבת לנהל איתם משא ומתן בנוגע לתוכנית ההבראה. המערערים טוענים כי עיריית רמלה נוקטת בשיטת הליכי משמעת כדי להטיל עליהם ויתורים מרחיקי לכת בתנאי העבודה של העובדים, אותם הם מבקשים לייצג. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## הערעור מתקבל. העירייה המעסיקה תשלם לשני המערערים יחד הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 7,000 שקל תוך 30 יום. ##(ד) זכאות להפרשי שכר בתקופת השעיה בעיריית רמלה## האם התובע, שהיה המבקר הפנימי של עיריית רמלה, זכאי להפרשי שכר לתקופה בה הושעה מעבודתו עקב הליכי משמעת? זו השאלה העומדת לפנינו. ב -1 במאי 1995, זמן קצר לאחר שחרורו, מונה למבקר פנים בעיריית רמלה. שכרו נקבע על פי לוח השכר לעובדים בכירים ברשויות המקומיות. לאחר כמעט 12 שנים בהן כיהן בתפקיד, פנה אליו מנכ"ל העירייה ב -1 בפברואר 2007, בדרישה להתפטר לאלתר וטען כי קיבל החזר הוצאות רכב למשך שנה על סמך דיווח כוזב. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## העירייה טענה במכתב זה כי התובעת הורשעה באישום העיקרי בפסק הדין ולכן אין לקבל טענה זו, כאשר בית הדין המשמעתי אף מוסמך להורות על השבת הסכומים שהתקבלו בתקופת ההשעיה לפי סעיפים 46-55 ל חוק המשמעת. ##(ה) ערעור על טענת פגם בהליך פיטורים ברמלה## האם נפל פגם בפיטורי המערער מהמשיבה - עיריית רמלה? זו השאלה העומדת לפנינו בערעור זה על פסק הדין של בית הדין האזורי. בשנת 2000 החליטה העירייה לבצע שינוי ארגוני במבנה המרכז העירוני, כך שמספר התקנים צומצם מ -6 ל -4, והמרכז העסיק סטודנטים תחת עובדי העירייה הקבועים שעבדו במרכז. במהלך הדיון טען המערער כי אין צורך להעבירו מהמרכז העירוני ולמנות חברת כוח אדם תחתיו. בסופו של דבר הוחלט כי "מאחר ולעירייה אין מקום פנוי נוסף המתאים לכישוריו של ממליץ פורום השימוע בפני ועדת הפיטורים מכוח סעיף 171 א לפקודת העיריות, שמונה על ידי מועצת העיר, לפטר את מר גורי מעבודתו במשרד עיריית רמלה. " ביום 23.9.2001 פנה המערער לבית הדין האזורי בתביעה, במסגרתה התבקש בית הדין האזורי להוציא צו מניעה קבוע שימנע את פיטוריו של המערער. בערעורו בפנינו טען המערער את הטענות הבאות: העירייה לא עשתה מספיק כדי למצוא תפקיד חלופי המתאים למעמדו ולכישוריו של המערער; העירייה סירבה לבקשת המערער להציג בפניו תפקידים אחרים שאינם מאוישים בעירייה ואף סירבה להציג בפניו. בחוקת העבודה לעובדי הרשויות המקומיות, שכן ועד העובדים התנגד לפיטורים. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## מסקנה - לאור האמור לעיל, הערעור נדחה. המערער ישלם לעירייה תוך 30 יום מיום מתן פסק הדין שכר טרחת עורך דין בסך 5,000 ₪. (2) מהם חובות המעביד כלפי העובד ?

החוק מטיל על כל מעסיק ברמלה חובה למסור לעובד הודעה לעובד על תנאי העסקה לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו. (3) מהן זכויות עובדת בהריון ולאחר חופשת לידה ?

החוק אוסר על פיטורים בהריון ברמלה ללא היתר, גם במקרים בהם המעביד לא ידע כלל על ההיריון בעת ההחלטה על הפיטורים, וגם אם הפיטורים אינם קשורים להיריון. (4) האם ניתן להגביל את חופש העיסוק ?

במקרים מסוימים ניתנה למעסיק אפשרות להגביל את חופש העיסוק של עובדיו. הגבלת חופש העיסוק ברמלה נעשית בדרך כלל באמצעות תניית אי תחרות בחוזה עבודה כל עוד מטרתה להגן על אינטרס לגיטימי של המעביד והיא אינה חורגת מעבר לסביר. (5) מה ההבדל בין חוזה עבודה לבין חוזה רגיל ?

בחוזה רגיל היחסים בין הצדדים לחוזה ברמלה בדרך כלל מסתיימים לאחר חתימת החוזה, יחודו של חוזה עבודה אישי הוא בכך שהוא יוצר יחסים מתמשכים, כלומר לאחר חתימת החוזה היחסים בית הצדדים רק מתחילים ותנאיהם משתנים מעת לעת. (6) רכיבי השכר

החוק קובע שכר מינימום לעובדים וחל גם על תשלום על התלמדות בעבודה ברמלה, כאשר שכר יסוד הנו השכר "הרגיל" לעניין גמול שעות נוספות משמעו, השכר המשתלם בעד השעות שקדמו לשעות הנוספות.
מחשבון מיסים עיפרון ומחברת
תשלומים ישירים או בלתי ישירים המשתלמים לעובד שלא בעד פרקי הזמן שבהם לא עבד ולא העמיד עצמו לרשות העבודה הם בתחום התנאים הסוציאליים כגון: ##(א)## דמי הבראה - צו ההרחבה הכללי בדבר תשלום דמי הבראה קובע כי הזכאות לדמי הבראה, קמה רק לאחר שהשלים העובד את שנת עבודתו הראשונה. ##(ב)## דמי חגים - מענק חג הוא הטבה כספית טהורה, שממנה נהנה העובד בלבד, לכן בהיותה טובת הנאה לעובד מדובר בזכות נלווית אשר ניתנת לפדיון גם לאחר תום יחסי עובד-מעביד. ##(ג)## דמי חופשה שנתית - חוק חופשה שנתית מקנה לעובד זכות לקבל חופשה שנתית, ובמקביל מוטלת על המעביד ברמלה חובה לתת אותה. פדיון חופשה, המשולם מכוח חוק חופשה שנתית, תכליתו לפצות את העובד שמסיבה זו או אחרת לא ניצל בתקופת עבודתו אצל המעסיק את ימי החופשה השנתית המגיעים לו. ##(ד)## דמי מחלה - חוק דמי מחלה מעניק לעובד זכות לקבל דמי מחלה בעד תקופת מחלתו. גם כאן ראוי לשים לב שהוראות הפטור למעביד מתשלום דמי מחלה מתייחסת לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה ולא לפי חוקים אחרים. ##(ה)## דמי נסיעות - על המעביד החובה להשתתף בהוצאות הנסיעה של עובדיו לפי תעריף תחבורה ציבורית, גם כאשר העובד עושה שימוש ברכבו הפרטי, כאשר תקרת החזר הוצאות הנסיעה ליום עבודה נקבע בצו ומתעדכן מעת לעת. ##(ו)## תשלומי אש"ל - זכות זו אינה בגדר שכר עבודה במובן הצר של המילה, היינו תמורה בעד עבודה שנעשתה. חובת המעביד להשתתף בתשלום אש"ל במהלך תקופת העבודה אינה ניתנת לפדיון אלא אם כן הוסדרה הזכות לפדיון בחוק או בהסכם. ##(ז)## תשלומים לקרן פנסיה - כל עוד לא מתאפשר להפריש עבור העובד את ההפרשות הנדרשות לקרן הפנסיה, זכאי העובד לפיצוי בגין אי-ביצוע ההפרשה לפנסיה, כאשר גיל הפרישה בישראל הינו אחיד וקבוע ולא המתחשב בנתוניו הפרטניים של כל עובד ברמלה. רכיבי שכר נוספים ניתן למצוא, בעיקר בענף ההי-טק, במקרים של הסדר של הענקת אופציות לעובדים לרכישת מניות של חברה שנועד להעניק הטבה כלכלית לעובד. (6) הלנת שכר

על מנת להרתיע מעבידים ברמלה מלא לשלם לעובדים את שכרם בזמן ולמנוע מקרים של הפרשי שכר בין השכר שהעובד קיבל לבין השחר שמגיע לו, חוק הגנת השכר קבע כי במקרה של הלנת שכר לעובד ישולמו לו פיצויים.
יד כותבת שיק
(7) שעות עבודה ומנוחה

##(א) שעות נוספות ## - לנוכח הגידול בהיקף התופעה של התעלמות מעבידים ברמלה מחובות רישום שעות עבודה המגמה כיום בעניין הוכחת שעות נוספות של עובד היא לקבוע כי בהעדר רישומים בקשר לעבודתו של העובד ע"י המעביד כמתחייב מהוראות החוק, יועבר נטל ההוכחה על שעות נוספות למעסיק. ##(ב) עבודה בשבת ## - תכלית איסור העסקה בשבת היא סוציאלית, תכלית זו באה לחייב את העובד לנוח שלושים ושש שעות בשבוע עבודה. התכלית השנייה היא תכלית המבקשת לשמר את צביונה היהודי של מדינת ישראל. ##(ג) הפסקה בעבודה## - החוק מחייב את המעביד להעניק לעובד הפסקות בעבודה. המונח "הפסקה" הקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה תלוי במכלול העובדות של כל מקרה. ##(ד) עבודה בחגים## - זכות עובד יומי לדמי חגים בגין עבודה בחג אינה מעוגנת בחוק כלשהו. זכות זו יכול ותבוא מהסכם קיבוצי, צו הרחבה ##(ה) עבודת לילה ## - חוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר "עבודת לילה כעבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22 ובין 06.00. (8) שימוע לעובד לפני פיטורים

מהי זכות השימוע ? זכות שימוע לעובד היא זכותו לדעת מהן הטענות המועלות כלפיו, ולהשמיע את טענותיו בפני הגורם שאמור להחליט על פיטוריו ולנסות לשכנעו להחליט אחרת. כנגד חובתו של המעביד ברמלה לערוך לעובד שימוע טרם פיטוריו, ניצבת חובתו של העובד להופיע להליך השימוע, אי התייצבות לשימוע - משמעות אי התייצבות לשימוע היא ויתור של העובד על זכות הטיעון
צל אל אדם מפוטר מאחורי דלת ואדם שמחזיק את הראש
(9) פיטורים

השכר הקובע לפיצויי פיטורים מחושב בדרך כלל לפי ממוצע 12 החודשים האחרונים לעבודתו ועל מנת לזכות בתביעתו, על העובד להוכיח כי תקופת ה"הפסקה" לא הביאה לקטיעת רצף העבודה לצורך פיצויים. חוק פיצויי פיטורים מכיר ברציפות בעבודה לא רק אצל אותו מעביד אלא גם במקום עבודה אחד. במקרה של פיטורים שלא כדין הסעד אותו ראוי להעניק לעובר - פיצויי פיטורים בלבד או אכיפתם של יחסי העבודה, וכן היקפה הראוי של האכיפה - נתון לשיקול דעתו של בית הדין לעבודה.
פיטורים של אדם במשרד
(10) יחסי עובד מעביד

במשפט הישראלי למונח יחסי עובד מעביד אין הגדרה מוחלטת ומובנו של מונח זה משתנה עם ההקשר בו הוא מופיע. קיימים 3 סוגים של עובדים: "עובד", "משתתף חופשי" ו"עצמאי", כאשר רק "עובד" זכאי לזכויות ולהגנות שמקנה משפט העבודה ואילו "משתתף חופשי" ועצמאי אינם זכאים להן. (11) אפליה הטרדה מינית ופגיעה בפרטיות עובדים

לבית הדין לעבודה סמכות לדון בתביעות הטרדה מינית בעבודה, תביעה מכח החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה באזור רמלה יכולה להיות מוגשת כנגד המטריד, על עצם מעשה ההטרדה, וכנגד המעביד, כמי שנושא באחריות בהתאם לחוק. (12) ארגוני עובדים

זכות ההתארגנות במישור יחסי העבודה הקיבוציים בישראל מוגשמת באמצעות ארגון עובדים יציג אחד העומד בתנאים הנדרשים בחוק, והמוגדר כ"ארגון העובדים היציג" והוא זה אשר יכול להיות צד להסכם קיבוצי מול המעסיק ותפקידו בין היתר לדאוג להשוואת תנאים בין עובדים שונים ברמלה. (13) סוגיות נוספות בדיני עבודה

##(א) ##עובדי מדינה ברמלה - על המדינה כגוף שלטוני חלה חובה מוגברת לנהוג , ללא שיקולים זרים, על פי כללי הצדק הטבעי וללא ניגוד אינטרסים, אך לא תמיד זהו המצב. קיימים מקרים בהם בית הדין לעבודה יבחן את סבירות ההחלטה של המדינה כגון העברה יזומה של עובדי הוראה, שכר עידוד, אישור שקילות לתואר לצורכי שכר, קיצור תקופת צינון ועוד. ##(ב)## עובדי שטחים - חוקי מדינת ישראל לא חלים באזור יהודה ושומרון אלא מוחלת בו תשתית המורכבת מן הרובד של הדין הירדני, ומצווים שהוציא המפקד הצבאי מתוקף הסמכות שהוקנתה לו על פי כללי המשפט הבינלאומיים. ##(ג) ## דיני עבודה בקיבוצים - "חבר קיבוץ" לא מוגדר כ"עובד" של הקיבוץ כשהוא מועסק במסגרת סידור העבודה הפנימי של הקיבוץ. במסגרת זו, חבר הקיבוץ לא מקבל "שכר" תמורת עבודתו. הקיבוץ לא משלם לו משכורת, לא מנפיק לו תלושי שכר ולא משלם לו זכויות סוציאליות. ##(ד) ## זכויות עובדים בפירוק חברה ברמלה - קיימים מקרים בהם חברה נסגרת מבלי ששילמה לעובדיה את שכרם, במקרים מסוימים בית המשפט יכול לחייב את בעלי החברה באופן אישי לחובות העובדים בהליך המכונה "הרמת מסך", אולם הרמת מסך בדיני עבודה תיעשה רק במקרים חריגים.
##(א) פסיקה בנושא עורך דין ברמלה## ##(1) תביעת פיצויים על קניית דירה:## הקדמה: במסגרת מו"מ שנערך בין התובעת לבין הנתבע הוצגו בפני התובעת פרטי הבית ובתוך כך הוצג בפניה כי בבית קיימים חלון וגרם מדרגות שבעניינם יהיה צורך להוציא היתר והנתבע התחייב במסגרת המשא ומתן לטפל בנושא הסדרת חריגות הבניה. בהמשך נחתם בין הצדדים הסכם מכר במשרדי ##עורך דין ברמלה##. תקציר: בת"א 707-09 הוגשה תביעה בגין נזקים שנגרמו לתובעת בעקבות עסקת רכישת דירה מן הנתבע. התובעת הגישה תוכניות הכוללות גם את החדר שלגביו ניתן צו הריסה לצורך קבלת היתר,אך הרשויות הסכימו שינתן היתר בכפוף לבניית ממ"ד בבית. המחלוקת בין הצדדים היתה סביב השאלה, על אילו חריגות בניה ידעה התובעת, וזאת לאחר שהתובעת ציינה שידעה על גרם מדרגות וחלון בלבד החורגים מן ההיתר, והנתבע מצידו טען כי פירט בפני התובעת את כל חריגות הבניה. בהמשך נחתם בין הצדדים הסכם מכר במשרדי עו"ד ברמלה. בסיכומיו טען ב"כ הנתבע כי לאחר בניית הממ"ד תהנה התובעת הן מהחדר הנוסף שבעבר היה אמור לההרס והן מהממ"ד. לטענתו, בנסיבות הענין, לאחר שאין מחלוקת כי תוספת הממ"ד תשביח את הנכס כולו, לפחות בסכום שהושקע בבנייתו, אין לפצות התובעת בגין בנית הממ"ד. בסיכומיו טען ב"כ התובעת כי על הנתבע לשאת בתשלום הוצאות אגרת בניה בגין תוספת הבניה שבוצעה בפועל ולדבריו על פי חוות דעת שהוגשה על ידי מהנדס, הוצאות אגרת הבניה הגיעו לסך של 5,500 ₪. בית המשפט חייב את הנתבע לשלם לתובעת סך של 7,000 ₪ בגין הוצאות שנגרמו לה לצורך בניית הממ"ד. כמו כן נפסק כי התובע לא הוכיח כי חתימתו על ההסכם המשלים נחתמה תחת לחץ אסור ולפיכך, אני נקבע כי ההתחייבויות שלקח על עצמו הנתבע במסגרת החוזה המשלים, הינן בנות תוקף ונדחתה טענת הנתבע כי צד ג' פעל כנגדו בדרך פסולה בעת מכירת הבית. ##(2) בקשה להיוון קצת נכות מעבודה:## הקדמה: בחקירתו הנגדית השיב התובע שעבר מבאר שבע לרמלה ב-2003 אך לא ידע לומר מתי ב-2003. בהתייחס לייצוג משפטי הבהיר שהיה לו ## עורך דין ברמלה## שהגיש ברמלה את הבקשה להיוון הקצבה והוסיף שאת הבקשה בבאר-שבע הגיש בעצמו. תקציר: בב"ל 4061/05 הוגשה תביעה שעניינה החלטת המוסד לביטוח לאומי להעמיד את התובע בפני ועדה לשם קביעה מחדש של דרגת הנכות וזאת לפי הוראות תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) תשט"ז – 1956. ועדה רפואית קבעה לו 30% נכות; ביום 17/8/03 הגיש התובע בקשה להוון הקצבה; ביום 21/7/04 עמד התובע בפני ועדה רפואית לצורך בדיקת מצבו בעקבות בקשתו להוון הקצבה וזאת בהסתמך על תקנה 37 לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה) התשט"ז – 1956, אשר קבעה לו נכות יציבה בשיעור 13.33% החל מיום 9/6/03; על החלטת הועדה לא הוגש ערעור והיא חלוטה. עם קביעת הנכות החל התובע לקבל קצבה חודשית; במסגרת הליך באגף השיקום הגיש התובע בקשה להיוון קצבה לצורך רכישת רכב הסעות לפרנסתו; בשלב מסוים יצרה עובדת השיקום, שרי, קשר עם התובע והודיעה שהתקבלו תוצאות הבדיקה הכלכלית של קנית הרכב וכפעולה אחרונה לפני אישור צריך התובע להבדק ע"י ועדה רפואית שתבדוק את כושרו הרפואי לנהיגת אוטובוס ציבורי זעיר. המסגרת הנורמטיבית: קודם היוון הקצבה מועבר תיק המבוטח לרופא מוסמך מטעם הנתבע על מנת שיקבע האם מדובר בנכות יציבה אם לאו, וככל שלא מדובר בנכות יציבה מועבר התיק לועדה רפואית על מנת שתקבע את נכותו של המבוטח , מהטעם שמרגע בו ניתנת החלטה כלכלית בעניין היוון הקיצבה למעשה מנותק הקשר שבין המבוטח לביטוח לאומי. לגבי טענות התובע בדבר אי שליטתו בשפה העברית בית המשפט הפנה להלכה הפסוקה הקובעת כי אי ידיעת החוק אינה מהווה שיקול במערך השיקולים היכולים להקנות זכויות אשר אינן קבועות בחוק (דב"ע נב/ 142-0 אליהו איזיק-המוסד לביטוח לאומי; עב"ל 1271/00 אחמד אבו גאמע- המוסד לביטוח לאומי, עבודה ארצי). בית המשפט קבע כי משהוכח כי התובע לכל הפחות מבין ומדבר עברית, (אף אם לא ברמה של שפת אם), משהוכח כי פקידת השיקום הבהירה לתובע מספר פעמים את הסכנות הטמונות מבחינתו בהמשך ההליך ומשהפעולות שנעשו בעניינו לרבות הפנית עניינו לרופא המוסד והעמדתו בפני ועדה רפואית בהתאם לתקנה 37 לתקנות הנכות הינן כולן פעולות שנעשו מכח ובהתאם לדין - אין כל פסול בהתנהגות ביטוח לאומי עת הוחלט להעמיד את התובע לדיון מחדש בפני ועדה על פי תקנה 37 לתקנות. בית המשפט ציין כי עם כל הצער וההבנה למצבו של התובע, נוכח כל האמור לעיל אין ליתן לתובע, לאחר שהורדו אחוזי הנכות, לשפר עמדות ולהשיב המצב לקדמותו באופן של ביטול הבקשה להיוון. ##(3) זיכוי פלילי - כתב אישום בגין זיוף צוואה:## הקדמה: שני עותקים מקוריים של הצוואה שבמחלוקת נערכו ונחתמו משרד ##עורכי דין ברמלה##. בהתייחס לבחירה במשרד ##עו"ד ברמלה##, בחירה זו מעוררת סימני שאלה כבדים, משום שלמנוחה לא הייתה כל זיקה לעיר רמלה, בעוד שמדובר בעיר מגוריו של הנאשם. תקציר: בת"פ 1004-09 הוגש כתב אישום שייחס לנאשם קשירת קשר עם אחר, לקבל במרמה את כל רכושה של המנוחה, הנאמד ב-50 מיליון דולר, בדרך של זיוף צוואתה, כך שבהתאם לצוואה המזויפת הנאשם הוא היורש הבלעדי של המנוחה. שאלת אמיתות או זיוף כתב יד, לרבות חתימה, היא בדרך כלל שאלה שבמומחיות, ואף כי נאמר בפסיקה כי גם אדם שיש לו היכרות קרובה עם כתב היד שבמחלוקת, ואף בית המשפט יכולים לאמת או לשלול את אמיתות כתב יד, הרי שבפועל במשפטים שבהם יש חשיבות לשאלת אמיתות כתב היד, נהוג להסתייע במומחים לנושא. עם זאת, נדרש המומחה ככלל לפרט בחוות הדעת את המרכיבים העובדתיים שהיוו בסיס למסקנתו הסופית. משהונחה לפני בית המשפט עדות מומחה הקובעת את אמיתות או זיוף הכתב שבמחלוקת, רשאי בית המשפט להכריע את הדין אפילו על סמך ראיה יחידה זו, ובלבד שלאחר בחינה קפדנית וזהירה הגיע בית המשפט למסקנה שעמדת המומחה ומסקנתו מקובלות עליו במלואן ומשקלן מלא והשתכנע במידה הנעלה על כל ספק כי הנאשם הוא אשר עשה את המסמך הנדון. בין אם מונחות לפני בית משפט חוות דעת סותרות, ובין אם קיימת חוות דעת יחידה, על בית המשפט להעביר את מסקנות כל מומחה תחת מסננת הבחינה השיפוטית, ולהכריע אם יש בממצאים ובמסקנות כדי לבסס מסקנה לכאן או לכאן, ולהכריע גם במשקל המסקנה במכלול הראיות. בית המשפט ציין כי הימנעות של המנוחה מעריכת צוואה, באופן שהרכוש יעבור מכוח דיני הירושה באופן טבעי לאחיינים, עשויה להתיישב עם התנהגות של מי שהשיקול של שמירת רכוש המשפחה בתוככי המשפחה גבר על יתר השיקולים, מבלי שהיא נאלצת לערוך מסמך מפורש מטעמה – צוואה ולצוות במו פיה על העברת הרכוש אל האחיינים שיחסיה עימם מורכבים. אשר לארוע החתימה, אין חולק כי הגברת המצווה חתמה על שני נוסחים מקוריים של הצוואה. משכך, אף אם קיימות שאלות שלא קיבלו תשובה מלאה במהלך עדותו, בסופו של דבר עולה מן העדות כי הרופא הגיע לבית המנוחה פעמיים עד שלוש בשנים האחרונות לחייה, ובדק אותה, וזאת לבקשת הנאשם שנכח בדירה בעת הביקורים וקישר בין השניים. הרופא סיפר כי הגם שאינו נוהג לערוך ביקורי בית ונעתר לבקשה כ"טובה". אשר על כן בית המשפט זיכה את הנאשם מכל המיוחס לו מחמת הספק. ##(4) התנגדות למתן צו קיום צוואה:## הקדמה: על פי גרסת התובע בכתב התשובה להתנגדות, בחודש אוקטובר 2006 הודיעה לו המנוחה שהיא מעוניינת לערוך צוואה, ושאלה אם הוא מכיר עורך דין מחוץ לתל אביב, אליו היא יכולה לפנות לצורך כך. לדבריו, הציע למנוחה להסיעה אל ##עורך דין ברמלה##. תקציר: בת"ע 100763-09הוגשה התנגדות למתן צו קיום צוואה. כחצי שנה לאחר פטירת המנוחה הגיש התובע, צוואה הנחזית להיות צוואת המנוחה, ולפיה המנוחה, כהכרת תודה לטיפולו ותמיכתו בה, הותירה לו את כל עיזבונה. לגרסת התובע נסע לביקורים מביתו ברמלה לבית המנוחה באמצעות מונית קבועה, אשר בדרך כלל, המתינה מחוץ לבית המנוחה עד לתום הביקור. לטענת התובע, בתקופה האחרונה לחיי המנוחה סעד אותה, טיפל בה והיה לה כבן. ככלל, כאשר קיים תיעוד רפואי מקיף, יש ליתן משקל רב לניתוח הממצאים והמסמכים הכתובים על ידי מומחה (ת"ע (ת"א) 52816-10-10). את השיקולים האמורים שומה על בית המשפט להביא בחשבון בבואו לבחון ולהכריע בשאלה האם המצווה ידע להבחין בטיבה של צוואה אם לאו. על כן, בית המשפט צייןכי אף אם נניח כי המנוחה היא שניצבה בפני העדות לצוואה במעמד החתימה על הצוואה, אין בעדויותיהן יש כדי לשפוך אור על שאלת יכולתה של המנוחה להבחין בטיבה של צוואה במעמד החתימה עליה. אשר על כן בית המשפט פסק כי התנגדות הנתבעים למתן צו לקיום הצוואה מתקבלת, ובקשת התובע לקיום הצוואה נדחית. התובע ישלם לידי הנתבעים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 120,000 ₪. ##(ב) שכר טרחת עורכי דין ברמלה:## ##(5) שכר טרחת עורך דין רשלנות רפואית ברמלה:## מהו שכר הטרחה (מומלץ) של עורכי דין מומחים לרשלנות רפואית ברמלה ? (על כך נדון בהרחבה בהמשך) מקובל לחלק עלות עורך דין נזיקין ברמלה ל - 2 קבוצות - (א) רשימת עורכי דין נזקי רכוש ברמלה (נזק לרכב, ליקויי בניה, שריפה, הצפה, נזילות וכו') (ב) עורך דין נזקי גוף ברמלה (פציעות ספורט, תביעה אזרחית על תקיפה, תאונות תלמידים, פציעות בצבא, תאונות אישיות וכו'. ##(6) שכר טרחת עורך דין תביעות לביטוח לאומי:## כאשר אדם מחפש עורכי דין באזור רמלה שבו נמצא סניף ביטוח לאומי הקרוב לביתו, הוא לא ימצא בהכרח עורכי דין מובילים בתחום, לכן כדי למצוא עורך דין טוב ברמלה, רצוי לחפש עורכי דין לפי תחומים, לא כל עורך דין טוב לדיני עבודה, ביטוח סיעודי, ביטוח אובדן כושר עבודה, פוליסת ביטוח חיים, יהיה בהכרח עורך דין מומחה לייצוג מול ביטוח לאומי. ##(7) שכר טרחת עורך דין מקרקעין ברמלה:## עורך דין נדל"ן ברמלה הוא בד"כ עו"ד מומחה בתכנון ובניה ועוסק בין היתר בחריגות בניה, בניה לא חוקית, היתר בניה, התנגדות לבניה,קיבוצים, מושבים, הסכם שכירות - תחומים בהם שכר הטרחה משולם מראש ולעיתים על בסיס תוצאות, לעומת זאת שכר טרחת עורך דין קניית דירה מקבלן או מכירת דירה. ##(8) שכר טרחת עורך דין גירושין ברמלה:## עורך דין לענייני משפחה ברמלה עוסק בין היתר בענייני גירושין, מזונות ילדים, הסכם ממון, הסכם גירושין, אפוטרופסות וכו'. שכר הטרחה של משרדי עורכי דין מובילים בדיני משפחה ברמלה, במרבית המקרים יהיה גבוה משמעותית משכר הטרחה של דין טוב לגירושין ברמלה, המתמחה בדיני משפחה. ##(9) שכר טרחת עורך דין הוצאה לפועל ברמלה:## מה הדין בסוגיית שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל ברמלה ? (מחיקת חובות, איחוד תיקים, ביצוע שטר) מה גובה שכר טרחת עורך דין פשיטת רגל ? (כינוס נכסים, הפטר) למי שייך שכר טרחת עורך דין שנפסק לטובת הזוכה ? למי שייך שכר טרחת עורך דין בהוצאה לפועל ? סוגיית שכר טרחה של עורך דין הוצאה לפועל, מוסדרת בסעיף 10 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז – 1967 הקובע כי זו כה המיוצג על ידי עורך דין בתיק הוצאה לפועל יהיה זכאי לשכר עורך דין כאמור בתעריף המינימאלי שנקבע לפי סעיף 81 לחוק לשכת עורכי הדין (על כך נדון בהרחבה בהמשך). ##(10) שכר טרחת עורך דין תאונת עבודה ברמלה:## בהליך חיפוש עורך דין מומחה לתאונות עבודה ברמלה חשוב להבחין בין עורך דין דיני עבודה ברמלה (זכויות עובדים, פיצויי פיטורים בהריון, אפליה, פנסיה, התפטרות, דיני חינוך, עובדים זרים, הפרת הסכם עבודה וכו') לבין עורכי דין תאונות עבודה ברמלה, המגישים תביעות רשלנות מקצועית לקבלת פיצוי כספי בגין זכויות רפואיות של נפגעי תאונה בעבודה. ##(11) כמה עולה עורך דין פלילי ?## כמה לוקח עורך דין פלילי ברמלה ? / כמה מקבל עורך דין תעבורה ברמלה ? (על כך בהמשך) תחומים אלו (שחרור ממעצר, נהיגה בשכרות, שלילת רישיון נהיגה וכו') שייכים לקטגוריית תחומי משפט אזרחי (קניין רוחני, זכויות יוצרים, דיני אינטרנט, דיני בנקאות, חברות, עמותות, פירוק חברה, הגבלים עסקיים, משפט בינלאומי, ביטול מכרזים, משרד הפנים, הגירה, דיני ספורט, ביטול עיקולים וכו') - תחומים בהם לא מקובל לשלם לעורך דין בשיטת האחוזים. ##(12) שכר טרחה באחוזים (דין לפי הצלחה):## האם עו"ד שעובד על אחוזים נחשב "עורך דין זול"? לא בהכרח. לעיתים שכ"ט עו"ד לפי אחוזים נגזר מהפחתת תשלום: ארנונה, היטלי פיתוח, דיני מיסים, הלוואות בנקים, דיני שטרות, משפט מנהלי, מיסוי עירוני, דוחות, קנסות ולעיתים מגובה הפיצוי: לשון הרע, הפרת חוזה, תביעה ייצוגית, משרד הביטחון / ענייני צבא. נשאלת השאלה כמה מקבל עורך דין שעובד על בסיס אחוזים במקרה שהתביעה נדחתה ? (על כך בהמשך). ##(13) שכר טרחת עורך דין צו ירושה / שכר טרחת עורך דין צוואה:## מה שכר הטרחה של עורך דין ירושות ברמלה ? מה שכר הטרחה של עורך דין צוואות ברמלה ? (על כך בהמשך). ##(ג) עורכי דין מומלצים ברמלה: (פרסומת):## ##שם המשרד:## שוקרי פקס, עו״ד מגשר ונוטריון ##טלפון:## 08-9255517 ##עיר / יישוב:## רמלה ##אודות המשרד:## משרד עורך דין אשר דוגל במתן שירות אישי ומקצועי. ##תחומי עיסוק:## דיני ירושה (צוואות וירושות), דיני משפחה, גירושין, ליקויי בניה, תכנון ובניה. _____________________________________ ##שם המשרד:## ויקטוריה יוסופוב משרד עורכי דין ##טלפון:## 054-2008444 ##עיר / יישוב:## רמלה ##אודות המשרד:## משרד בוטיק עוסק בתחום האזרחי מסחרי. ##תחומי עיסוק:## דיני ירושה, דיני מקרקעין, דיני משפחה, נזקי גוף, נזקי רכוש, תביעות קטנות. דיני עבודה