דיני עבודה בעמק יזרעאל | עוֹרך דין רונן פרידמן

זקוקים לעורך דין דיני עבודה בעמק יזרעאל ? מתי כדאי לתבוע מעסיק באמצעות עו"ד לענייני עבודה ? בין אם אתם מעסיקים ובין אם אתם עובדים, מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון, מיומן ובקיא בתחום דיני עבודה.

מטרת דיני עבודה בעמק יזרעאל להגן על גם על העובדים וגם על המעסיקים. עורכי דין דיני עבודה בעמק יזרעאל מעניקים ייצוג משפטי וייעוץ בענייני עבודה במגוון הליכים משפטיים. כל מעסיק וכל עורך דין המתמחה בדיני עבודה בעמק יזרעאל, חייב להכיר בשינוי המהותי שעבר תחום דיני העבודה בשנים האחרונות, אנו מאמינים כי שיתוף הלקוח באסטרטגיית ניהול המשפט מהווה את הבסיס להצלחה ולכן אנו מעמידים לרשותכם "מדריך דיני עבודה" שבאמצעותו תוכלו לקבל הצצה לעולם דיני העבודה. לרשימת הפוסטים המלאה - 🔍 עורך דין דיני עבודה עמק יזרעאל ##מחיר (שכר טרחה) עורך דין דיני עבודה:## מרבית העובדים והמעסיקים שהחליטו לבחור באופציה של "עורך דין דיני עבודה זול" - כלומר לייצג את עצמם...ולא להיות מיוצגים על ידי עורך דין מומחה בדיני עבודה בעמק יזרעאל, מצאו את עצמם מתמודדים עם סיטואציות שהם לא בהכרח מבינים כראוי. האם עורך דין שעובד על אחוזים נחשב "עורך דין זול"? לא בהכרח. לעיתים שכר טרחת עורך דין דיני עבודה באחוזים נגזר מהפחתת תשלום. (1) תביעות בבית הדין לעבודה

##(א) טענת פגם בפיטורים של עובד בעמק יזרעאל## בתביעה שלפנינו הוא טוען כי היו פגמים בפיטוריו והוא מבקש לחייב את הנתבעים לשלם לו פיצוי בגינם. הנאשמים הם עמותות המקדמות חינוך וספורט בסמוך למועצה האזורית עמק יזרעאל. התובע החל לעבוד בינואר 98 ועבד לכל המוקדם עד סוף 6/04. בנסיבות של נוהג לפיו ההעסקה הופסקה רשמית על פי החוזה וחודשה שוב בספטמבר, כמעט כדבר שבשגרה, אנו סבורים כי הנטל מוטל על המעסיק להוכיח שהודיע ​​לעובד באופן ברור וחד משמעי כי בניגוד ל הסכם הצדדים - ההעסקה לא תחודש. יחד עם זאת, לא ניתן להתעלם לחלוטין מחוזה העבודה, שהיה לתקופה קצובה, שהיה גם הצדקה מהותית לכך - מכיוון שמדובר בכיתות שקיימות נסיבות משתנות מדי שנה, מספר התלמידים משתנה. ותקציבי הרשויות משתנים. ובשביל שכרו. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## במקביל לאמור לעיל, מצאנו לנכון לתת משקל מסוים לעובדה שהתובע עבד בפועל בספטמבר ובאוקטובר, כך שלמרות טענת הנתבעים כי הדבר נעשה בכוחות עצמו, ואף בניגוד להוראותיהם, ילדי הכיתה נהנו למעשה ממדריך אחר. ##(ב) זכויות עובדי מדינה בעמק יזרעאל## ביום 8 בפברואר 2013 הועברו התובעים להיות עובדי מדינה ברשות הכבאות וההצלה במשרד לביטחון פנים מכוח הוראות חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, 2012. בתביעה זו עותרים התובעים לסעד הצהרתי לפיו עם פרישתם הם יהיו זכאים לפנסיה תקציבית בהתאם להוראות חוק שירות המדינה, במשך כל תקופת עבודתם מאז הצטרפותם לאגודת ערי יהודה ושומרון. לטענתם, הסדרי ביטוח המנהלים שנקבעו איתם לקויים וחסרים. זכותם לביטוח פנסיוני בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים החלים עליהם. מכאן נובע כי העמדה שהציגה המדינה במקרה של לוחמי האש בעמק יזרעאל תומכת בטענת התובעים כי הסדרי ביטוח המנהלים חסרי ביטוח אובדן כושר עבודה ופנסיית שארים והנחות בשאר ההיבטים שנסקרו לעיל מביטוח בקרן פנסיה צוברת. מסתכם ב"הסדר פנסיוני צובר ". עם זאת, היעדר קבוצת עובדים רלוונטי להשוואה בשירות המדינה (מכיוון שלא נטען כי המדינה מעסיקה כבאים), ומכיוון שהוכח כי כל עובדי הכבאות וההצלה בישראל היו מבוטחים בתקציב או בצבור קרן פנסיה יזרעאל פנסיה תקציבית, ההכרזה על זכאותם של התובעים לפנסיה תקציבית אינה מהווה "הסדר שכנגד" לפי סעיף 29 לחוק יסודות התקציב. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## בסופו של דבר, לאחר שהמדינה הסכימה, למרות הוראות הסכם המעבר, להחיל הסדר פנסיוני תקציבי על הכבאים בעמק יזרעאל, האיגוד היחיד למעט איגוד רשויות יהודה ושומרון שביטח את הכבאים בפוליסות ביטוח מנהלים, תוצאה לפיה התובעים היו להישאר כבאים יחידים בישראל. 79-80 לחוקת העבודה, למרות שנותרה עם הזכויות הנחותות במסגרת פוליסות ביטוח מנהלים, אינה מתיישבת עם "מדינה הגונה, ממשלה המחויבת לאזרחיה, ומערכת משפט החותרת לעשות צדק. ##(ג) תביעות על אותם זכויות עובדים בעמק יזרעאל## בכתב התביעה עתרו התובעים לחייב את הנתבע לשלם להם סכומים שונים בגין מרכיבים שונים של התביעה, לרבות: גמול שעות נוספות, קצבת השתלמויות, קצבת ביגוד, קצבת ניהול למנהלים והחזר הוצאות שכר הלימוד לתובע מס '. 1. רכיבי התביעה: שכר בגין חודשים ספטמבר ואוקטובר 2003, בצירוף פיצויים בגין הלנת שכר, הפרשות לקרן ההשתלמות לתקופה מנובמבר 2002 עד אוקטובר 2003, גמול שעות נוספות בגין תקופת מאי 2002 עד אוגוסט 2003, החזר הוצאות שכר לימוד עבור מכללת עמק יזרעאל לשלטון מקומי; תגמול הנהלה בשיעור של 15% החל מיום 1/9/02. הכלל, על פי התקנה, הוא שתובע צריך לכלול בתביעתו את כל הסעדים הנובעים מאותה סיבה. היוצא מן הכלל הוא שאם תובע יקבל אישור לכך מבית הדין - הוא רשאי להגיש בקשה לסעדים נוספים בנוסף לסעדים הכלולים בתביעה קודמת, בגין אותה סיבה. לפיכך, קבלת הבקשה (או אישור ההסכמה לעניין הבקשה) לפיצול סעדים, הייתה יכולה לאפשר לתובעים לחפש סעדים אחרים בפעולה זו מכוח הסיבות הנטענות בתביעות הקודמות, אלא שהתובעים התובענה הנוכחית אינה מחפשת סעדים נוספים. . ##הכרעת בית הדין לעבודה:## הטענות לגבי אותם סעדים כבר הוכרעו, כאמור לעיל, כך שיש "מעשה בית משפט" בגינן, וההיתר לפיצול הסעדים אינו יכול לרפא זאת. ##(ד) תביעה לתשלום שכר עבודה בעמק יזרעאל## הנאשם ניהל קפיטריה במכללת עמק יזרעאל בין התאריכים 07/98 ל- 10/01. עם סיום הפעלת הקפיטריה במכללה על ידי הנתבע, ביקש מהתובע להמשיך לעבוד עמו באחד ממקומות העבודה האחרים בהם העסיק עובדים, אך התובע סירב והעדיף להמשיך לעבוד בקפיטריה בשירות. של המפעיל החדש שזכה במכרז וקיבל את הזיכיון להפעלתו. הנתבע מצדו הדגיש בתצהירו ובעדותו בפני בית המשפט כי הציע לתובע לעבוד עמו בקפיטריה אחרת שהפעיל בסמוך, במועצה האזורית עמק יזרעאל, אולם מכיוון שהתובע העדיף להישאר ולעבוד במקום. בקפיטריה של המכללה, הוא ניסה את הזכיין החדש. במקום. הנאשם הבהיר כי במקביל להפעלת הקפיטריה במכללה הוא הפעיל שירותי קייטרינג במועצה האזורית עמק יזרעאל, ופעילות זו של עסקיו נמשכה לאחר סיום ההתקשרות עם המכללה, למעט 3 חודשים. הפסקה שהתרחשה מספר חודשים לאחר ההתקשרות עם המכללה. התובע אמנם טען כי החל לעבוד בשירות הנתבעת בשנת 07/98, אך לא הובאו ראיות נוספות בעניין זה מלבד עדותו או התייחסות אשר יתמכו בטענה כי החל לעבוד במועד שלפני כן הודה הנתבע. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## מכל האמור לעיל נראה כי מכל טענות התובע מצאתי מוצדק רק את תביעתו לתשלום שכר ופיצוי נוסף בגין עבודתו בשעות נוספות. ##(ה) תביעה של מרצה נגד מכללת עמק יזרעאל## התובע הוא רופא לפסיכולוגיה המועסק כמרצה במסלול המומחים במכללת עמק יזרעאל. ביום 26.4.09 הגיש התובע תביעה, בצירוף בקשה למתן צו מניעה זמני, כנגד החלטת הנתבעת להפסיק את עבודתו כמרצה סטנדרטית ולהעבירו למסלול של מרצה חיצוני. התובע טען בתביעתו כי החל ללמד אצל הנתבעת החל משנת הלימודים 1997, ומשנת 2001 הוא מועסק כמרצה בכיר בעל תואר המוצע במסלול המומחים. כתב התביעה מפרט את הרקע המקצועי של התובע ואת השתלשלות האירועים הנוגעים להליך שנוהל במטרה למנותו כמרצה בכיר, כאשר ועדת המינויים מיום 21/1/09 לא מצאה לנכון לקדם את מועמדותו לכך מרצה. לאחר שמיעת כל הוויכוחים ניתנה החלטה של ​​ועדת השימוע משנת 2009, שחלקה מתייחס לטיעונים העיקריים שהעלה הפרקליטות בדיון תוך ציטוט: "1. לבקשתו של ד"ר מעוז, נתייחס לתהליך קבלת ההחלטות בישיבת ועדת המינוי ולמידע שהיה בפני חברי הוועדה בישיבה ביום 21 בינואר 2009. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## במקרה שלפנינו, למרות הפגם שצוין לעיל, כאשר ועדה מקצועית לא התכנסה בהתאם להחלטת ועדת המינויים משנת 2009 שהתקבלה על ידי הנשיא והוחלט לסיים את ההתקשרות עם התובע כחבר סגל, אנו לא מצא שום הצדקה להורות על ביטול ההחלטה. יש לדחות את התביעה, על כל מרכיביה. (2) מהם חובות המעביד כלפי העובד ?

החוק מטיל על כל מעסיק בעמק יזרעאל חובה למסור לעובד הודעה לעובד על תנאי העסקה לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו. (3) מהן זכויות עובדת בהריון ולאחר חופשת לידה ?

החוק אוסר על פיטורים בהריון בעמק יזרעאל ללא היתר, גם במקרים בהם המעביד לא ידע כלל על ההיריון בעת ההחלטה על הפיטורים, וגם אם הפיטורים אינם קשורים להיריון. (4) האם ניתן להגביל את חופש העיסוק ?

במקרים מסוימים ניתנה למעסיק אפשרות להגביל את חופש העיסוק של עובדיו. הגבלת חופש העיסוק בעמק יזרעאל נעשית בדרך כלל באמצעות תניית אי תחרות בחוזה עבודה כל עוד מטרתה להגן על אינטרס לגיטימי של המעביד והיא אינה חורגת מעבר לסביר. (5) מה ההבדל בין חוזה עבודה לבין חוזה רגיל ?

בחוזה רגיל היחסים בין הצדדים לחוזה בעמק יזרעאל בדרך כלל מסתיימים לאחר חתימת החוזה, יחודו של חוזה עבודה אישי הוא בכך שהוא יוצר יחסים מתמשכים, כלומר לאחר חתימת החוזה היחסים בית הצדדים רק מתחילים ותנאיהם משתנים מעת לעת. (6) רכיבי השכר

החוק קובע שכר מינימום לעובדים וחל גם על תשלום על התלמדות בעבודה בעמק יזרעאל, כאשר שכר יסוד הנו השכר "הרגיל" לעניין גמול שעות נוספות משמעו, השכר המשתלם בעד השעות שקדמו לשעות הנוספות.
מחשבון מיסים עיפרון ומחברת
תשלומים ישירים או בלתי ישירים המשתלמים לעובד שלא בעד פרקי הזמן שבהם לא עבד ולא העמיד עצמו לרשות העבודה הם בתחום התנאים הסוציאליים כגון: ##(א)## דמי הבראה - צו ההרחבה הכללי בדבר תשלום דמי הבראה קובע כי הזכאות לדמי הבראה, קמה רק לאחר שהשלים העובד את שנת עבודתו הראשונה. ##(ב)## דמי חגים - מענק חג הוא הטבה כספית טהורה, שממנה נהנה העובד בלבד, לכן בהיותה טובת הנאה לעובד מדובר בזכות נלווית אשר ניתנת לפדיון גם לאחר תום יחסי עובד-מעביד. ##(ג)## דמי חופשה שנתית - חוק חופשה שנתית מקנה לעובד זכות לקבל חופשה שנתית, ובמקביל מוטלת על המעביד בעמק יזרעאל חובה לתת אותה. פדיון חופשה, המשולם מכוח חוק חופשה שנתית, תכליתו לפצות את העובד שמסיבה זו או אחרת לא ניצל בתקופת עבודתו אצל המעסיק את ימי החופשה השנתית המגיעים לו. ##(ד)## דמי מחלה - חוק דמי מחלה מעניק לעובד זכות לקבל דמי מחלה בעד תקופת מחלתו. גם כאן ראוי לשים לב שהוראות הפטור למעביד מתשלום דמי מחלה מתייחסת לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה ולא לפי חוקים אחרים. ##(ה)## דמי נסיעות - על המעביד החובה להשתתף בהוצאות הנסיעה של עובדיו לפי תעריף תחבורה ציבורית, גם כאשר העובד עושה שימוש ברכבו הפרטי, כאשר תקרת החזר הוצאות הנסיעה ליום עבודה נקבע בצו ומתעדכן מעת לעת. ##(ו)## תשלומי אש"ל - זכות זו אינה בגדר שכר עבודה במובן הצר של המילה, היינו תמורה בעד עבודה שנעשתה. חובת המעביד להשתתף בתשלום אש"ל במהלך תקופת העבודה אינה ניתנת לפדיון אלא אם כן הוסדרה הזכות לפדיון בחוק או בהסכם. ##(ז)## תשלומים לקרן פנסיה - כל עוד לא מתאפשר להפריש עבור העובד את ההפרשות הנדרשות לקרן הפנסיה, זכאי העובד לפיצוי בגין אי-ביצוע ההפרשה לפנסיה, כאשר גיל הפרישה בישראל הינו אחיד וקבוע ולא המתחשב בנתוניו הפרטניים של כל עובד בעמק יזרעאל. רכיבי שכר נוספים ניתן למצוא, בעיקר בענף ההי-טק, במקרים של הסדר של הענקת אופציות לעובדים לרכישת מניות של חברה שנועד להעניק הטבה כלכלית לעובד. (6) הלנת שכר

על מנת להרתיע מעבידים בעמק יזרעאל מלא לשלם לעובדים את שכרם בזמן ולמנוע מקרים של הפרשי שכר בין השכר שהעובד קיבל לבין השחר שמגיע לו, חוק הגנת השכר קבע כי במקרה של הלנת שכר לעובד ישולמו לו פיצויים.
יד כותבת שיק
(7) שעות עבודה ומנוחה

##(א) שעות נוספות ## - לנוכח הגידול בהיקף התופעה של התעלמות מעבידים בעמק יזרעאל מחובות רישום שעות עבודה המגמה כיום בעניין הוכחת שעות נוספות של עובד היא לקבוע כי בהעדר רישומים בקשר לעבודתו של העובד ע"י המעביד כמתחייב מהוראות החוק, יועבר נטל ההוכחה על שעות נוספות למעסיק. ##(ב) עבודה בשבת ## - תכלית איסור העסקה בשבת היא סוציאלית, תכלית זו באה לחייב את העובד לנוח שלושים ושש שעות בשבוע עבודה. התכלית השנייה היא תכלית המבקשת לשמר את צביונה היהודי של מדינת ישראל. ##(ג) הפסקה בעבודה## - החוק מחייב את המעביד להעניק לעובד הפסקות בעבודה. המונח "הפסקה" הקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה תלוי במכלול העובדות של כל מקרה. ##(ד) עבודה בחגים## - זכות עובד יומי לדמי חגים בגין עבודה בחג אינה מעוגנת בחוק כלשהו. זכות זו יכול ותבוא מהסכם קיבוצי, צו הרחבה ##(ה) עבודת לילה ## - חוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר "עבודת לילה כעבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22 ובין 06.00. (8) שימוע לעובד לפני פיטורים

מהי זכות השימוע ? זכות שימוע לעובד היא זכותו לדעת מהן הטענות המועלות כלפיו, ולהשמיע את טענותיו בפני הגורם שאמור להחליט על פיטוריו ולנסות לשכנעו להחליט אחרת. כנגד חובתו של המעביד בעמק יזרעאל לערוך לעובד שימוע טרם פיטוריו, ניצבת חובתו של העובד להופיע להליך השימוע, אי התייצבות לשימוע - משמעות אי התייצבות לשימוע היא ויתור של העובד על זכות הטיעון
צל אל אדם מפוטר מאחורי דלת ואדם שמחזיק את הראש
(9) פיטורים

השכר הקובע לפיצויי פיטורים מחושב בדרך כלל לפי ממוצע 12 החודשים האחרונים לעבודתו ועל מנת לזכות בתביעתו, על העובד להוכיח כי תקופת ה"הפסקה" לא הביאה לקטיעת רצף העבודה לצורך פיצויים. חוק פיצויי פיטורים מכיר ברציפות בעבודה לא רק אצל אותו מעביד אלא גם במקום עבודה אחד. במקרה של פיטורים שלא כדין הסעד אותו ראוי להעניק לעובר - פיצויי פיטורים בלבד או אכיפתם של יחסי העבודה, וכן היקפה הראוי של האכיפה - נתון לשיקול דעתו של בית הדין לעבודה.
פיטורים של אדם במשרד
(10) יחסי עובד מעביד

במשפט הישראלי למונח יחסי עובד מעביד אין העמק יזרעאל מוחלטת ומובנו של מונח זה משתנה עם ההקשר בו הוא מופיע. קיימים 3 סוגים של עובדים: "עובד", "משתתף חופשי" ו"עצמאי", כאשר רק "עובד" זכאי לזכויות ולהגנות שמקנה משפט העבודה ואילו "משתתף חופשי" ועצמאי אינם זכאים להן. (11) אפליה הטרדה מינית ופגיעה בפרטיות עובדים

לבית הדין לעבודה סמכות לדון בתביעות הטרדה מינית בעבודה, תביעה מכח החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה באזור עמק יזרעאל יכולה להיות מוגשת כנגד המטריד, על עצם מעשה ההטרדה, וכנגד המעביד, כמי שנושא באחריות בהתאם לחוק. (12) ארגוני עובדים

זכות ההתארגנות במישור יחסי העבודה הקיבוציים בישראל מוגשמת באמצעות ארגון עובדים יציג אחד העומד בתנאים הנדרשים בחוק, והמוגדר כ"ארגון העובדים היציג" והוא זה אשר יכול להיות צד להסכם קיבוצי מול המעסיק ותפקידו בין היתר לדאוג להשוואת תנאים בין עובדים שונים בעמק יזרעאל. (13) סוגיות נוספות בדיני עבודה

##(א) ##עובדי מדינה בעמק יזרעאל - על המדינה כגוף שלטוני חלה חובה מוגברת לנהוג , ללא שיקולים זרים, על פי כללי הצדק הטבעי וללא ניגוד אינטרסים, אך לא תמיד זהו המצב. קיימים מקרים בהם בית הדין לעבודה יבחן את סבירות ההחלטה של המדינה כגון העברה יזומה של עובדי הוראה, שכר עידוד, אישור שקילות לתואר לצורכי שכר, קיצור תקופת צינון ועוד. ##(ב)## עובדי שטחים - חוקי מדינת ישראל לא חלים באזור יהודה ושומרון אלא מוחלת בו תשתית המורכבת מן הרובד של הדין הירדני, ומצווים שהוציא המפקד הצבאי מתוקף הסמכות שהוקנתה לו על פי כללי המשפט הבינלאומיים. ##(ג) ## דיני עבודה בקיבוצים - "חבר קיבוץ" לא מוגדר כ"עובד" של הקיבוץ כשהוא מועסק במסגרת סידור העבודה הפנימי של הקיבוץ. במסגרת זו, חבר הקיבוץ לא מקבל "שכר" תמורת עבודתו. הקיבוץ לא משלם לו משכורת, לא מנפיק לו תלושי שכר ולא משלם לו זכויות סוציאליות. ##(ד) ## זכויות עובדים בפירוק חברה בעמק יזרעאל - קיימים מקרים בהם חברה נסגרת מבלי ששילמה לעובדיה את שכרם, במקרים מסוימים בית המשפט יכול לחייב את בעלי החברה באופן אישי לחובות העובדים בהליך המכונה "הרמת מסך", אולם הרמת מסך בדיני עבודה תיעשה רק במקרים חריגים.

 

הסכם פשרה דיני עבודה

1. ביום 18.6.1991 נתן בית-דין זה תוקף של פסק-דין להסכם פשרה לפיו, בין היתר: "המערער (אילן גוטמן) מסכים כי כל כספי השלמת פיצויי הפיטורים, המצויים במבטחים על שמו יועברו לידי המשיבה (מרכז עמק יזרעאל בע"מ), והסכמה זו, שתקבל תוקף של פסק-דין באה במקום חתימה על הטפסים הנדרשים על-ידי מבטחים בע"מ". כעת לפנינו בקשה, הנוגעת לאותו הסכם פשרה, "1. לתקן טעות לשון בפסק-דין 2. לעיכוב ביצוע פסק-דין". 2. "טעות הלשון" שמבקשים לתקן, מקורה במילים "כספי השלמת פיצויי הפיטורים"; מילים אלו יש לתקן, לפי בקשתה המתוקנת של המבקשת, למילים - "הכספים... מתשלומי המשיבה לקרן פנסיה מקיפה אשר באים על חשבון פיצויי פיטורים על-פי צו שר העבודה...". טוענת המבקשת, כי לכל אורך הדרך, "הצדדים התכוונו והסכימו באופן מפורש על החזר הסכומים שנצברו על-שם התובע במבטחים". לטענת המשיב, לא מדובר כאן ב"תיקון טעות סופר" אלא בשינוי מהותי בהסכם הפשרה, ובכל מקרה לא ניתן לייחם לצדדים את הכוונה המשותפת שלה טוענת המבקשת. 3. למעלה מהצריך לענייננו נציין כי בהסכם פשרה שנחתם בין הצדדים בבית-הדין האזורי בנצרת (תב"ע מט/158 - 3), ואשר היה נשוא הדיון בדב"ע נא/181 - 9, נקטו הדדים באותה מטבע לשון - "השלמת פיצויי פיטורים". 4. הדין עם המשיב. מי שמצוי ולו במקצת בתחום העבודה, יודע כי "כספי השלמת פיצויי פיטורים" אינם, בשום אופן, כספי פנסיה. "השלמת פיצויי פיטורים" נהוגה במשק הישראלי, רובו בכולו, לגבי עובדים, המבוטחים בפנסיה מקיפה (מ' גולדברג [1] "פיצויי פיטורים לזכאים לפנסיה" בע' 571). דבר זה נוכל ללמוד בין היתר מההסכם המקיף ביותר שנחתם במשק בעניין פנסיה מקיפה, הוא ההסכם הקיבוצי הכללי בין התאחדות התעשיינים להסתדרות הכללית בדבר הנהגת פנסיה מקיפה במבטחים (וינטרוב-פסטרנק [2] 11.10.01; גולדברג-האוזמן [3] 25-35). מאותו הסכם נלמד כי מכספים המשולמים על-ידי המעביד להבטחת פנסיה, 6% הם "מתוך" פיצויי הפיטורים (סעיף 14 להסכם הדן בהחזרת חלק מכספי הגמולים למעביד במקרים מסויימים) וסעיף 12ו', מחייב מעביד לשלם לעובד, המבוטח בפנסיה מקיפה, פיצויי פיטורים בשיעור של 1/3% 2 מהמשכורת האחרונה בגין כל שנת עבודה; שני שיעורים אלה יחדיו, 1/3% 8, הם שיעור פיצויי הפיטורים (חודש בשנה: 100:12), ורק האחרון שבהם, 1/3% 2, מהווה "השלמת פיצויי פיטורים". 5. אם אמנם צודקת המבקשת בטענתה, כי אין במבטחים כספי השלמת פיצויי פיטורים על שמו של המשיב, מדובר כאן לכאורה בטעות בעובדה של המבקשת. טעות שכזו יכול ותהא עילה לביטול הסכם - אולם בוודאי שאין זו טעות סופר. אם יש בדעתה של המבקשת להסתמך על טעות זו לצורך בקשה לביטול ההסכם - עליה לעשות זאת בדרך הראויה, ולהגיש תביעה לביטול הסכם פשרה, בבית-הדין המוסמך לכך - כלומר, בבית-הדין האזורי. 6. אשר לבקשה לעיכוב ביצוע פסק-הדין - גם כאן אין בידינו להועיל למבקשת. הסמכות לעיכוב. ביצועו של פסק-דין, מסורה לבית-הדין כאשר יש ערעור על פסק-הדין, ועיכוב ביצועו מתבקש לצורך הדיון בערעור. לא זה המצב כאן. הסכם הפשרה נחתם, וניתן לו תוקף של פסק-דין בשלב הערעור עצמו, ומבחינת בית-דין זה, ההליך בתיק הסתיים. אין לבית-הדין סמכות לעכב את ביצועו של פסק-דין שאינו מצוי עוד בערעור. 7. סוף דבר - הבקשה נדחית. המבקשת תשלם למשיב הוצאות הבקשה בסך של 1,000 ש"ח בצירוף מע"מ. דיני עבודה