דיני עבודה בנצרת | עוֹרך דין רונן פרידמן

זקוקים לעורך דין דיני עבודה בנצרת ? מתי כדאי לתבוע מעסיק באמצעות עו"ד לענייני עבודה ? בין אם אתם מעסיקים ובין אם אתם עובדים, מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון, מיומן ובקיא בתחום דיני עבודה.

מטרת דיני עבודה בנצרת להגן על גם על העובדים וגם על המעסיקים. עורכי דין דיני עבודה בנצרת מעניקים ייצוג משפטי וייעוץ בענייני עבודה במגוון הליכים משפטיים. כל מעסיק וכל עורך דין המתמחה בדיני עבודה בנצרת, חייב להכיר בשינוי המהותי שעבר תחום דיני העבודה בשנים האחרונות, אנו מאמינים כי שיתוף הלקוח באסטרטגיית ניהול המשפט מהווה את הבסיס להצלחה ולכן אנו מעמידים לרשותכם "מדריך דיני עבודה" שבאמצעותו תוכלו לקבל הצצה לעולם דיני העבודה. לרשימת הפוסטים המלאה - 🔍 עורך דין דיני עבודה נצרת ##מחיר (שכר טרחה) עורך דין דיני עבודה:## מרבית העובדים והמעסיקים שהחליטו לבחור באופציה של "עורך דין דיני עבודה זול" - כלומר לייצג את עצמם...ולא להיות מיוצגים על ידי עורך דין מומחה בדיני עבודה בנצרת, מצאו את עצמם מתמודדים עם סיטואציות שהם לא בהכרח מבינים כראוי. האם עורך דין שעובד על אחוזים נחשב "עורך דין זול"? לא בהכרח. לעיתים שכר טרחת עורך דין דיני עבודה באחוזים נגזר מהפחתת תשלום. (1) תביעות בבית הדין לעבודה

##(א) ערעור על זכות פנסיה לעובד בנצרת## לפנינו ערעור על פסק הדין של בית הדין האזורי לעבודה בנצרת שהורה למערער לשלם למשיב 1 פיצוי בגין אובדן זכאות לקצבת נכות ודחה את הודעות הצד השלישי ששלח המערער למשיבים 2 ו -3. העובד, מנהל העבודה בענף הבנייה, יליד 1 באוקטובר 1949, עבד אצל מעסיקים שונים בענף הבנייה ומבטח במשיב 2 בשנים 1977-1986. תביעה זו נדחתה על ידי בית המשפט המחוזי לאחר שקבע כי שכרו של העובד שולם נטו וכי למעשה 'החלק של העובד' היה על חשבון המעסיק. בקשר להפסקת התשלומים טען המערער כי הדבר נובע מכשלים של קרן בנייה שסגרה את סניפיה בנצרת, וכתוצאה מכך הוא לא היה מסוגל לחדש את יחסיה עם קרן בנייה. בית הדין האזורי דחה טענה זו כלא מופרכת, בוודאי לאחר שהתקבלה עדותו של מר שמואל קנובלר - יועץ פנסיוני בכיר של קרן הבנייה, לפיה הסניף בנצרת פעל לפחות עד פברואר 2000. בערעור טוען המערער כנגד קביעת בית הדין האזורי כי תביעת 'סגירת הענף' הייתה תביעתו היחידה. בכל הנוגע להפסקת התשלומים נטען כי למערער היו טענות נוספות, ביניהן כי הידיעה שפורסמה בתקשורת אודות מצבה הכלכלי הקשה של קרן בניין, והחשש לאבד את כספי ההפרשה הם שהביאו להפסקה. של הוראות. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## לדעת כל חברי ההרכב ערעורו של המערער נגד העובד נדחה. ##(ב) ערעור על תביעה להפרשי שכר בנצרת## לפנינו שלושה ערעורים על פסק הדין של בית הדין האזורי בנצרת, במסגרתם תביעתו של המערער להפרשי שכר בגין חלק מתקופת ההתמחות שלו התקבלה בחלקה. מוקד הערעורים הוא בזהות מעסיקו של המערער במהלך חלק מתקופת ההתמחות, וכתוצאה מכך תחולת ההסכמים הקיבוציים שההסתדרות הרפואית בישראל צד להם למערער. עובדות המקרה העיקריות הוצגו בפסק דינו של בית הדין האזורי, אך לפני הצגתו נציג את הכללים השולטים בהתמחות. בעקבות שיחה עם חבר הוא פנה לבית החולים למשפחה קדושה בנצרת ושוחח עם מנהל המחלקה הפנימית שם, במטרה לברר אפשרות להתמחות במחלקה פנימית שלו. עובדה זו ידעה למערער לפני קבלתו להתמחות במחלקה פנימית בבית החולים. לטענת בית החולים, הוא לא הגיש תביעה כנגד המערער, ​​שכן ההתחייבות שטען והכחישה על ידי המערער לא עוגנה במסמך בכתב, אך יחד עם זאת היא שימשה בסיס לתביעת קיזוז שהעלה כנגד שיטתו כנגד טענת המערער. המערער העלה בתביעתו שתי טענות עיקריות: האחת, כי בית החולים כפוף להסכמים הקיבוציים שה- RJ צד להם, ולכן הוא רשאי לקבל הפרשי זכויות בין הקבוע בהם לבין מה ששולם לו אוֹתוֹ. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## לבסוף - ערעור המדינה וערעור בית החולים למשפחה קדושה מתקבלים, וערעור העובד נדחה, העובד יישא בהוצאות של כל אחד מהצדדים שערערו התקבל בסך 8,000 ₪. ##(ג) מנגנון פיטורים בעיריית נצרת## מה הקשר בין הוראה המסדירה את מנגנון הפיטורים בחוזה העבודה בין עיריית נצרת לדוברת העירייה לבין הוראת פקודת העיריות הקובעת מנגנון פיטורים שונה מזה הקבוע בחוזה העבודה; במילים אחרות, האם מועצת עיריית נצרת, ורק היא, תהיה רשאית לדון בפיטורי המשיב, כאמור בחוזה העבודה בין הצדדים, או שזו תהיה ועדת הפיטורים של העירייה, המוסמכת לדון בפיטורים כ נאמר בסעיף 171 א לפקודת העיריות. המערערים טענו בבית הדין האזורי כי מאחר והמשיבה אינה מנוה לעובדים הבכירים המנויים בסעיף 171 לפקודה, יש להחיל את המנגנון הקבוע בסעיף 171 א לפקודת העירייה בשאלת פיטוריו. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## בעניין זה אנו מקבלים את טענות עיריית נצרת, לפיה הוראה בחוזה, המקנה למועצת העירייה את הסמכות לדון ולהחליט על פיטורי עובד, אינה בהכרח מיטיבה עם העובד. פיטורים, כדין. ##(ד) ערעור על אפליה בעבודה בנצרת## תביעתה כנגד הליך הפיטורים ובקשתה לסעד חזרה לעבודה נדחו על ידי בית הדין האזורי לעבודה בנצרת ומכאן הערעור שלפנינו. המערערת, רוקחת מוסמכת, הועסקה על ידי המשיבה, קופת חולים לאומית, לתקופה של כ -20 שנה, במהלכה כיהנה כ -16 שנים כרוקחת אחראית בבית המרקחת של הקרן בנצרת. במסגרת תוכנית ארגון מחדש בסניף קופת חולים בנצרת, החליט מנהל המחוז החדש לשנות את שעות הפתיחה של בית המרקחת, מבלי לפגוע במספר שעות העבודה השבועיות של העובדים ובהיקף שירותם. בערעורה חזרה המערערת על מרבית טענותיה בתביעה וטענה כי הקרן "לא הציגה תשתית ראייתית מכל סוג וסוג שעליהם ביססה את שיקול דעתה בהחלטה להפעלת התוכנית"; שההחלטה על התוכנית ויישומה התקבלה בחוסר תום לב, ממניעים זרים ופסולים, כדי לנקום במערער, ​​בלתי סביר, לא דתי ומפלה כלפי המערער ובית המרקחת. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## הערעור נדחה. ##(ה) ערעור על פיצויי פיטורים בנצרת## לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת, אשר דחה את ערעורו של המערער על פסק הדין על רישום לפיו החברה חויבה לשלם למשיב פיצויי פיטורים בסך 33,028 ₪ בנוסף להפרשי הצמדה. וריבית החל מה -1.5.2013. כמו כן, לאחר שהעובדת חזרה למקום מגוריה בנצרת, היא הגיעה לסוף חייה יחד עם בן זוגה. ביום 10 בספטמבר 2015 קבע בית המשפט בנצרת כי יש לאפשר לעובדת לרשום את מעמדה כגרושה במשרד הפנים החל מיום 17 בפברואר 2014. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## החברה תשלם לעובד פיצויי פיטורים כפי שנקבעו בבית הדין האזורי, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום סיום יחסי העבודה ועד למועד התשלום בפועל. (2) מהם חובות המעביד כלפי העובד ?

החוק מטיל על כל מעסיק בנצרת חובה למסור לעובד הודעה לעובד על תנאי העסקה לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו. (3) מהן זכויות עובדת בהריון ולאחר חופשת לידה ?

החוק אוסר על פיטורים בהריון בנצרת ללא היתר, גם במקרים בהם המעביד לא ידע כלל על ההיריון בעת ההחלטה על הפיטורים, וגם אם הפיטורים אינם קשורים להיריון. (4) האם ניתן להגביל את חופש העיסוק ?

במקרים מסוימים ניתנה למעסיק אפשרות להגביל את חופש העיסוק של עובדיו. הגבלת חופש העיסוק בנצרת נעשית בדרך כלל באמצעות תניית אי תחרות בחוזה עבודה כל עוד מטרתה להגן על אינטרס לגיטימי של המעביד והיא אינה חורגת מעבר לסביר. (5) מה ההבדל בין חוזה עבודה לבין חוזה רגיל ?

בחוזה רגיל היחסים בין הצדדים לחוזה בנצרת בדרך כלל מסתיימים לאחר חתימת החוזה, יחודו של חוזה עבודה אישי הוא בכך שהוא יוצר יחסים מתמשכים, כלומר לאחר חתימת החוזה היחסים בית הצדדים רק מתחילים ותנאיהם משתנים מעת לעת. (6) רכיבי השכר

החוק קובע שכר מינימום לעובדים וחל גם על תשלום על התלמדות בעבודה בנצרת, כאשר שכר יסוד הנו השכר "הרגיל" לעניין גמול שעות נוספות משמעו, השכר המשתלם בעד השעות שקדמו לשעות הנוספות.
מחשבון מיסים עיפרון ומחברת
תשלומים ישירים או בלתי ישירים המשתלמים לעובד שלא בעד פרקי הזמן שבהם לא עבד ולא העמיד עצמו לרשות העבודה הם בתחום התנאים הסוציאליים כגון: ##(א)## דמי הבראה - צו ההרחבה הכללי בדבר תשלום דמי הבראה קובע כי הזכאות לדמי הבראה, קמה רק לאחר שהשלים העובד את שנת עבודתו הראשונה. ##(ב)## דמי חגים - מענק חג הוא הטבה כספית טהורה, שממנה נהנה העובד בלבד, לכן בהיותה טובת הנאה לעובד מדובר בזכות נלווית אשר ניתנת לפדיון גם לאחר תום יחסי עובד-מעביד. ##(ג)## דמי חופשה שנתית - חוק חופשה שנתית מקנה לעובד זכות לקבל חופשה שנתית, ובמקביל מוטלת על המעביד בנצרת חובה לתת אותה. פדיון חופשה, המשולם מכוח חוק חופשה שנתית, תכליתו לפצות את העובד שמסיבה זו או אחרת לא ניצל בתקופת עבודתו אצל המעסיק את ימי החופשה השנתית המגיעים לו. ##(ד)## דמי מחלה - חוק דמי מחלה מעניק לעובד זכות לקבל דמי מחלה בעד תקופת מחלתו. גם כאן ראוי לשים לב שהוראות הפטור למעביד מתשלום דמי מחלה מתייחסת לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה ולא לפי חוקים אחרים. ##(ה)## דמי נסיעות - על המעביד החובה להשתתף בהוצאות הנסיעה של עובדיו לפי תעריף תחבורה ציבורית, גם כאשר העובד עושה שימוש ברכבו הפרטי, כאשר תקרת החזר הוצאות הנסיעה ליום עבודה נקבע בצו ומתעדכן מעת לעת. ##(ו)## תשלומי אש"ל - זכות זו אינה בגדר שכר עבודה במובן הצר של המילה, היינו תמורה בעד עבודה שנעשתה. חובת המעביד להשתתף בתשלום אש"ל במהלך תקופת העבודה אינה ניתנת לפדיון אלא אם כן הוסדרה הזכות לפדיון בחוק או בהסכם. ##(ז)## תשלומים לקרן פנסיה - כל עוד לא מתאפשר להפריש עבור העובד את ההפרשות הנדרשות לקרן הפנסיה, זכאי העובד לפיצוי בגין אי-ביצוע ההפרשה לפנסיה, כאשר גיל הפרישה בישראל הינו אחיד וקבוע ולא המתחשב בנתוניו הפרטניים של כל עובד בנצרת. רכיבי שכר נוספים ניתן למצוא, בעיקר בענף ההי-טק, במקרים של הסדר של הענקת אופציות לעובדים לרכישת מניות של חברה שנועד להעניק הטבה כלכלית לעובד. (6) הלנת שכר

על מנת להרתיע מעבידים בנצרת מלא לשלם לעובדים את שכרם בזמן ולמנוע מקרים של הפרשי שכר בין השכר שהעובד קיבל לבין השחר שמגיע לו, חוק הגנת השכר קבע כי במקרה של הלנת שכר לעובד ישולמו לו פיצויים.
יד כותבת שיק
(7) שעות עבודה ומנוחה

##(א) שעות נוספות ## - לנוכח הגידול בהיקף התופעה של התעלמות מעבידים בנצרת מחובות רישום שעות עבודה המגמה כיום בעניין הוכחת שעות נוספות של עובד היא לקבוע כי בהעדר רישומים בקשר לעבודתו של העובד ע"י המעביד כמתחייב מהוראות החוק, יועבר נטל ההוכחה על שעות נוספות למעסיק. ##(ב) עבודה בשבת ## - תכלית איסור העסקה בשבת היא סוציאלית, תכלית זו באה לחייב את העובד לנוח שלושים ושש שעות בשבוע עבודה. התכלית השנייה היא תכלית המבקשת לשמר את צביונה היהודי של מדינת ישראל. ##(ג) הפסקה בעבודה## - החוק מחייב את המעביד להעניק לעובד הפסקות בעבודה. המונח "הפסקה" הקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה תלוי במכלול העובדות של כל מקרה. ##(ד) עבודה בחגים## - זכות עובד יומי לדמי חגים בגין עבודה בחג אינה מעוגנת בחוק כלשהו. זכות זו יכול ותבוא מהסכם קיבוצי, צו הרחבה ##(ה) עבודת לילה ## - חוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר "עבודת לילה כעבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22 ובין 06.00. (8) שימוע לעובד לפני פיטורים

מהי זכות השימוע ? זכות שימוע לעובד היא זכותו לדעת מהן הטענות המועלות כלפיו, ולהשמיע את טענותיו בפני הגורם שאמור להחליט על פיטוריו ולנסות לשכנעו להחליט אחרת. כנגד חובתו של המעביד בנצרת לערוך לעובד שימוע טרם פיטוריו, ניצבת חובתו של העובד להופיע להליך השימוע, אי התייצבות לשימוע - משמעות אי התייצבות לשימוע היא ויתור של העובד על זכות הטיעון
צל אל אדם מפוטר מאחורי דלת ואדם שמחזיק את הראש
(9) פיטורים

השכר הקובע לפיצויי פיטורים מחושב בדרך כלל לפי ממוצע 12 החודשים האחרונים לעבודתו ועל מנת לזכות בתביעתו, על העובד להוכיח כי תקופת ה"הפסקה" לא הביאה לקטיעת רצף העבודה לצורך פיצויים. חוק פיצויי פיטורים מכיר ברציפות בעבודה לא רק אצל אותו מעביד אלא גם במקום עבודה אחד. במקרה של פיטורים שלא כדין הסעד אותו ראוי להעניק לעובר - פיצויי פיטורים בלבד או אכיפתם של יחסי העבודה, וכן היקפה הראוי של האכיפה - נתון לשיקול דעתו של בית הדין לעבודה.
פיטורים של אדם במשרד
(10) יחסי עובד מעביד

במשפט הישראלי למונח יחסי עובד מעביד אין הגדרה מוחלטת ומובנו של מונח זה משתנה עם ההקשר בו הוא מופיע. קיימים 3 סוגים של עובדים: "עובד", "משתתף חופשי" ו"עצמאי", כאשר רק "עובד" זכאי לזכויות ולהגנות שמקנה משפט העבודה ואילו "משתתף חופשי" ועצמאי אינם זכאים להן. (11) אפליה הטרדה מינית ופגיעה בפרטיות עובדים

לבית הדין לעבודה סמכות לדון בתביעות הטרדה מינית בעבודה, תביעה מכח החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה באזור נצרת יכולה להיות מוגשת כנגד המטריד, על עצם מעשה ההטרדה, וכנגד המעביד, כמי שנושא באחריות בהתאם לחוק. (12) ארגוני עובדים

זכות ההתארגנות במישור יחסי העבודה הקיבוציים בישראל מוגשמת באמצעות ארגון עובדים יציג אחד העומד בתנאים הנדרשים בחוק, והמוגדר כ"ארגון העובדים היציג" והוא זה אשר יכול להיות צד להסכם קיבוצי מול המעסיק ותפקידו בין היתר לדאוג להשוואת תנאים בין עובדים שונים בנצרת. (13) סוגיות נוספות בדיני עבודה

##(א) ##עובדי מדינה בנצרת - על המדינה כגוף שלטוני חלה חובה מוגברת לנהוג , ללא שיקולים זרים, על פי כללי הצדק הטבעי וללא ניגוד אינטרסים, אך לא תמיד זהו המצב. קיימים מקרים בהם בית הדין לעבודה יבחן את סבירות ההחלטה של המדינה כגון העברה יזומה של עובדי הוראה, שכר עידוד, אישור שקילות לתואר לצורכי שכר, קיצור תקופת צינון ועוד. ##(ב)## עובדי שטחים - חוקי מדינת ישראל לא חלים באזור יהודה ושומרון אלא מוחלת בו תשתית המורכבת מן הרובד של הדין הירדני, ומצווים שהוציא המפקד הצבאי מתוקף הסמכות שהוקנתה לו על פי כללי המשפט הבינלאומיים. ##(ג) ## דיני עבודה בקיבוצים - "חבר קיבוץ" לא מוגדר כ"עובד" של הקיבוץ כשהוא מועסק במסגרת סידור העבודה הפנימי של הקיבוץ. במסגרת זו, חבר הקיבוץ לא מקבל "שכר" תמורת עבודתו. הקיבוץ לא משלם לו משכורת, לא מנפיק לו תלושי שכר ולא משלם לו זכויות סוציאליות. ##(ד) ## זכויות עובדים בפירוק חברה בנצרת - קיימים מקרים בהם חברה נסגרת מבלי ששילמה לעובדיה את שכרם, במקרים מסוימים בית המשפט יכול לחייב את בעלי החברה באופן אישי לחובות העובדים בהליך המכונה "הרמת מסך", אולם הרמת מסך בדיני עבודה תיעשה רק במקרים חריגים.

 

ערעור על פסק דין בית הדין האזורי לעבודה בנצרת

החלטה 1. זוהי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בנצרת (דמ 1187/07 ; השופטת אורית יעקבס), בו התקבלה באופן חלקי תביעת המשיב נגד המבקשת (להלן : החברה) ונקבע כי עליה לשלם לו את הסכומים הבאים: סכום של 4,020 ש"ח בגין פיצויי פיטורים, סכום של 4,020 ש"ח בגין תמורת הודעה מוקדמת וסכום של 1,930 ש"ח בגין פידיון חופשה שנתית. תביעתו של המשיב לדמי הבראה נדחתה. 2. המשיב עבד בחברה החל מיום 17.2.2006 ועד ליום 7.2.2007. נסיבות סיום העסקתו של המשיב היו שנויות במחלוקת בין הצדדים. המערער טען כי בין הימים 3.2.2007-2 שהה בחופשת מחלה וכאשר שב לעבודתו פיטר אותו בעל החברה על אתר. החברה טענה מצידה כי המערער לא התייצב לעבודתו מבלי לעדכנה כי הוא נמצא בחופשת מחלה, ולכן ביום 5.2.2007 כתבה לו מכתב, בו נכתב כי אי התייצבותו מהווה התפטרות. 3. ביום 28.2.2007 הגיש המערער תביעה נגד החברה בה תבע פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת, פידיון חופשה שנתית ודמי הבראה. יוטעם, כי במהלך הדיון בבית הדין האזורי הודתה החברה כי עליה לשלם למשיב פידיון חופשה ודמי הבראה, אך, לטענתה, משלא העניק לה המשיב הודעה מוקדמת עובר להתפטרותו יש לקזז את הסכומים שעליה לשלם למשיב מסכומים שעל המשיב לשלם לה כתמורת הודעה מוקדמת. 4. בית הדין האזורי קיים ישיבת הוכחות אחת בהליך במהלכה נשמעו עדויותיהם של המשיב ושל בעל החברה, מר עימאד. בסופו של יום ולאחר שבחן את כלל החומר שהונח בפניו קבע בית הדין האזורי כי עלה בידי המשיב להוכיח כי פוטר מעבודתו. בית הדין האזורי בסס הכרעתו על האמון שנתן בעדות המשיב ועל סתירות שנמצאו בגרסת החברה. כך לדוגמא, קבע בית הדין האזורי כי בעוד בעדותו בפני בית הדין טען בעל החברה כי רק בשבועיים שקדמו לסיום העסקתו של המשיב התגלו בעבודתו ליקויים שונים, נמצא כי במכתב שנשלח למשיב נכתב כי אי שביעות החברה מתפקודו נמשכה חודשים מספר. לאור האמור, פסק בית הדין האזורי למשיב פיצויי פיטורים, תמורת הודעה מוקדמת ופידיון חופשה שנתית. בנוסף חוייבה החברה לשלם למשיב פיצויי הלנת פיצויי פיטורים בגובה 1,200 ש"ח. 5. עתה מונחת בפני בקשה לרשות ערעור שהגישה החברה, בה מועלות טענות שונות שבעיקרן נסבות על קביעות עובדתיות בפסק הדין. לטענת החברה, המשיב לא זימן לעדות עדים שונים מהחברה שעשויים היו לתמוך בגרסתו והימנעותו מזימון העדים פועלת לרעתו. עוד הצביעה החברה על מספר סתירות שנפלו, לטענתה, בגרסת המשיב כגון חוסר ההתאמה בין אישור המחלה שהמציא המשיב לגרסתו באשר למחלה בה לקה בימים 3.2.2007-2. החברה הדגישה כי בית הדין האזורי לא נימק כמתחייב מסעיף 54(2) לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א - 1971 את הכרעתו שניתנה על סמך עדות יחידה. החברה הלינה גם על הקביעה כי עליה לשלם פידיון חופשה שנתית וטענה כי סכום זה שולם במשכורת חודש ינואר 2007. 6. לאחר שעיינתי בבקשה על נספחיה, בפסק דינו של בית הדין האזורי ובכלל החומר המונח בפני הגעתי לכלל מסקנה כי דין בקשת רשות הערעור להידחות. פסק הדין של בית הדין האזורי הוא עובדתי גרידא. הסוגיה שעמדה לדיון בפני בית הדין האזורי היתה, כאמור, האם המשיב התפטר או פוטר מעבודתו. בית הדין האזורי נתן אמון בגרסת המשיב וקבע כי הוכח שהוא פוטר מעבודתו. בית הדין האזורי היה מודע לכך שנפלו מספר סתירות בגרסת המשיב. כמו כן נתן בית הדין האזורי את דעתו לעובדה שהמשיב לא זימן לעדות עדים שעשויים היו לתמוך בגרסתו, ואולם, לדעת בית הדין האזורי לא היה בכך לשנות את התמונה הכוללת וזאת נוכח סתירות שנמצאו בגרסת החברה. כלל הוא שאין ערכאת הערעור, קל וחומר בבקשה לרשות ערעור, מתערבת בממצאים העובדתיים של הערכאה הדיונית, המבוססים על התרשמות מן העדויות וכלל הראיות. נחה דעתי כי בית הדין האזורי פסק על יסוד הראיות שבאו בפניו ובנסיבות אלה לא מצאתי לנכון לחרוג מאותו הכלל. במאמר מוסגר אציין כי טרונייתה של החברה בקשר לחיובה בתשלום פדיון חופשה אינה נהירה, שכן במהלך הדיון הסכימה החברה כי אם יפסק כי המערער פוטר מעבודתו היא תשלם לו את פדיון חופשה שנתית כמפורט בתלוש המשכורת לחודש ינואר 2007. 7. סוף דבר - לאור האמור לעיל, בקשת רשות הערעור נדחית. משלא התבקשה תגובת הצד שכנגד לא יעשה צו להוצאות. דיני עבודה