דיני עבודה בגדרה | עוֹרך דין רונן פרידמן

זקוקים לעורך דין דיני עבודה בגדרה ? מתי כדאי לתבוע מעסיק באמצעות עו"ד לענייני עבודה ? בין אם אתם מעסיקים ובין אם אתם עובדים, מומלץ להתייעץ עם עורך דין בעל ניסיון, מיומן ובקיא בתחום דיני עבודה.

מטרת דיני עבודה בגדרה להגן על גם על העובדים וגם על המעסיקים. עורכי דין דיני עבודה בגדרה מעניקים ייצוג משפטי וייעוץ בענייני עבודה במגוון הליכים משפטיים. כל מעסיק וכל עורך דין המתמחה בדיני עבודה בגדרה, חייב להכיר בשינוי המהותי שעבר תחום דיני העבודה בשנים האחרונות, אנו מאמינים כי שיתוף הלקוח באסטרטגיית ניהול המשפט מהווה את הבסיס להצלחה ולכן אנו מעמידים לרשותכם "מדריך דיני עבודה" שבאמצעותו תוכלו לקבל הצצה לעולם דיני העבודה. לרשימת הפוסטים המלאה - 🔍 עורך דין דיני עבודה גדרה ##מחיר (שכר טרחה) עורך דין דיני עבודה:## מרבית העובדים והמעסיקים שהחליטו לבחור באופציה של "עורך דין דיני עבודה זול" - כלומר לייצג את עצמם...ולא להיות מיוצגים על ידי עורך דין מומחה בדיני עבודה בגדרה, מצאו את עצמם מתמודדים עם סיטואציות שהם לא בהכרח מבינים כראוי. האם עורך דין שעובד על אחוזים נחשב "עורך דין זול"? לא בהכרח. לעיתים שכר טרחת עורך דין דיני עבודה באחוזים נגזר מהפחתת תשלום. (1) תביעות בבית הדין לעבודה

##(א) טענת שיקולים זרים בפיטורים של עובד בגדרה## לפנינו תביעה לתשלום פיצויים בגין פיטוריו של התובע מעבודתו אצל הנתבע 2, ולאחר מכן אצל הנתבעת 3, אשר לטענתו היו פגומים והיו נגועים בשיקולים זרים. בחודש אפריל 2006 התובע, שהינו בעל תואר במדעי החברה, התקבל לעבודה אצל מתנ"ס גדרה תחילה שימש בתפקיד "רכז למידה", ולאחר כשנתיים מונה לתפקיד רכז של פרויקט "מצילה" במשרה חלקית (המדובר בפרויקט משותף לשלטון המקומי ולמשרד לביטחון פנים אשר תכליתו הפחתת האלימות והפשיעה בקרב בני נוער. כחודשיים לאחר פיטוריו ממתנ"ס גדרה, ביום 12/5/10 התובע התקבל לעבודה במועצה המקומית באר יעקב בתפקיד רכז נוער. לעניין הפיטורים ממתנ"ס גדרה - לטענת התובע, פיטוריו נועדו על מנת לפנות את המשרה של רכז למקורבתו של ראש הרשות. לטענתו, הוא פוטר מעבודתו ללא הליך של "שימוע" כדין ותוך שיצרו כלפיו מצג שווא כאילו המשרה של רכז פרויקט בוטלה. למעשה כיום הנתבעות אינן חולקות על כך שהנימוק הנזכר בהודעת הפיטורים שנמסרה לתובע, לפיה הוא מפוטר בשל סיום הפרויקט בגדרה, הוא נימוק כוזב שכן עובר לפיטוריו של התובע לא התקבלה כל החלטה בדבר סיום הפרויקט. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## בסופו של דבר פיטוריו של התובע לא הובילו לצמצום מצבת העובדים, ולא ניתן להצדיקם בטעם ענייני כלשהו. ##(ב) תביעה של עובד מסעדה בגדרה לתשלום שכר עבודה## התובע הגיש תביעה זו נגד הנתבעת לשכר עבודה, גמול עבודה בשעות נוספות ובמנוחה השבועית, דמי הבראה, פדיון חופשה, דמי חגים, פיצויי פיטורים, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, הודעה מוקדמת, פיצוי לדוגמה לפי סעיף 26א לחוק הגנת השכר, בגין ליקויים בתלושי. התובע נשלח לעבודות תגבור במסעדה בגדרה - כאשר התובע עבד במסעדה בגדרה הוא לא החתים כרטיס נוכחות, אך שעות עבודתו נרשמו כשעות עבודה במסעדה ומשכורתו שולמה במזומן על ידי מר מליחי (גם עבור שעות עבודתו במסעדה בגדרה). האם התובע זכאי לפיצוי לדוגמה בגין הפרת הוראות חוק הודעה לעובד ובאיזה שיעור? לטענת הנתבעת התובע עבד בהיקף משתנה בהתאם למספר השעות שדווחו בתלושי המשכורת שהופקו לתובע. לטענת התובע, הנתבעת לא שילמה לו שכר עבור עבודתו בחודשים ינואר ופברואר 2013. כאמור, התובע לא טען כי מספר שעות עבודתו במסעדה בגדרה לא דווחו בתלושי המשכורת ומעבר לכך הוא אישר בעדותו כי הוא עבד במסעדה בגדרה בתקופה של ארבעה חודשים בלבד. לטענת התובע, תלושי המשכורת שהפיקה הנתבעת עבורו אינם מקיימים את הוראות שנקבעו בתיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר- הנתבעת אינה רושמת את ימי החופשה הצבורים, ימי המחלה הצבורים ומספר שעות הנוספות שעבד לפי חלוקה. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## בשים לב לקביעתנו כי התובע התפטר מעבודתו, ומשאין מחלוקת על כך שלא מסר לנתבעת הודעה מוקדמת, אנו מקבלים את טענת הקיזוז של הנתבעת בסך 3,168 ₪ עבור פיצוי חלף מתן הודעה מוקדמת. ##(ג) תביעה של מעסיקה נגד עובדת לשעבר בגן ילדים מתחרה בגדרה## התובעת-המעסיקה, המנהלת גן ילדים בעיר גדרה עותרת לחיוב הנתבעת-העובדת, שעבדה אצלה כסייעת בגן, ועברה לעבוד בגן אחר בעיר בפיצוי בגין נזקים שנגרמו לתובעת עקב הפרת סעיף 14 להסכם העבודה בדבר שמירת סודיות ואי תחרות. הנתבעת החלה לעבוד בגן ביום 1/9/07 בתפקיד סייעת ואחראית כיתה. לטענת המעסיקה, העובדת הפרה את תניית אי התחרות, תוך גזילת סודותיה. טענת המעסיקה כי העובדת פעלה בחוסר תום לב והפרה את חובת האמון שלה כלפי המעסיקה, ובתוך כך הפיצה שמועות שליליות חסרות בסיס בנוגע להתנהלות בגן אשר גרמו להורים להוציא את ילדיהם מהגן, לא הוכחה. התובעת עתרה למתן צו מניעה זמני האוסר על הנתבעת להמשיך ולעבוד בגן ילדים בשם "פלסטלינה" הנמצא בעיר גדרה ואוסר פניה להורים של ילדי הגן שהינם. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## מכל הנימוקים כמפורט לעיל לא קמה למעסיקה עילה לפיצוי בגין הפרת חוזה על ידי העובדת או מכח הפרת חוק עוולות מסחריות ודיני עשיית עושר שלא במשפט, ודין התביעה להידחות. ##(ד) תביעה להכרה ביחסי עובד מעביד בגדרה## התביעה שלפני עניינה עתירתו של התובע להכרה ביחסי עובד מעביד בינו לבין הנתבעת, ולתשלום הזכויות הכספיות הנובעות מהכרה זו, לרבות פיצויי פיטורים, פדיון חופשה, דמי הבראה ופיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה. מתנ"ס גדרה, נשוא התביעה דנן, פועל ברוח החברה למתנ"סים ובדירקטוריון שלו יושב נציג החברה למתנ"סים. לטענת התובע, חרף האמור בהסכם ההתקשרות עליו חתמו הצדדים, בפועל התקיימו בין הצדדים יחסי עובד-מעביד. לטענת הנתבעת, לא התקיימו בינה לבין התובע יחסי עובד-מעביד, לטענתה, התובע היה בעל "עוסק מורשה" ועבד כעצמאי עוד לפני שהחלה ההתקשרות עמה. לטענת הנתבעת, התובע התנהל כעצמאי לכל דבר, בחר את תכני החוג, מיין מי יתקבל לחוג, קבע את ימי ושעות הפעילות (שכן הוא סיפק שירותים למתנ"סים אחרים ולמכון וינגייט), הביא מזרני ג'ודו משלו, ערך ביטוח מטעמו, דיווח לרשויות על היותו עצמאי ואף מדי פעם הביא מדריכים מטעמו, כשהוא זה ששילם את שכרם. נטען כי בחודש 9/2012 החליט התובע לסיים את ההתקשרות עמה ולפתוח סטודיו בגדרה כשבשל הוותק והמוניטין שצבר בעבודתו אצלה, משך את כל החניכים אליו, תוך גרימת נזק כספי לנתבעת של כ- 40,000 ש"ח לשנה. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## בהיעדר קיומם של יחסי עובד ומעביד בין הצדדים, התובע אינו זכאי לכל זכות של "עובד" לרבות, פיצויי פיטורים, פדיון חופשה, דמי הבראה או פיצוי בגין אי הפרשה לפנסיה. ##(ה) סכסוך קיבוצי בעיר גדרה## בפנינו בקשת צד בסכסוך קיבוצי לסעד ארעי, לסעדים זמניים ולסעדים קבועים, ובין היתר, להורות על הקפאת החלטת מרכז תרבות נוער וספורט. המשיב הינו מרכז תרבות, נוער וספורט בעיר גדרה והינו עמותה רשומה. המבקשת הינה ההסתדרות הכללית החדשה- הסתדרות המעו"ף, אשר החל מיום 18.2.14 הינה ארגון העובדים היציג של עובדי המתנ"ס, במהלך שנת 2012, נערכה ביקורת חיצונית במתנ"ס ע"י רו"ח חשבון חיצוני. ביום 29.1.14, לאחר שהתכניות שיושמו לא הצליחו לבלום את ההידרדרות במצבו הכלכלי של המתנ"ס, התקיימה ישיבה בנוכחות הנהלת המתנ"ס, במסגרתה אושרה תכנית הבראה הכוללת, בין היתר, צמצום תקנים, צמצום בתכניות הרכש, פיטורי עובדים וכן "הוחלט על הפחתת 5% משכר העובדים שעלות שכרם גבוהה מ- 115,000 ₪ לשנה. תהליך הבראה של ארגון הוא תהליך ממושך וקשה הן עבור הארגון והן עבור עובדיו, אשר תנאי העסקתם עלולים להיפגע באופן זה או אחר, ללא תלות בתפקודם המקצועי, זאת, מתוך מטרה משותפת ואחריות העובדים והמעסיק להצלת הארגון. להשלמת התמונה נציין, כי אנו מקבלים את עמדת המשיב כי המתנ"ס בחר בדרך של הפחתת 5% משכר העובדים באופן שוויוני ושקוף, וזאת בהתייחס לעובדים ששכרם גבוה יחסית, כך שהפגיעה בהם תהיה מינימלית ככל שניתן אך בו בעת תאפשר את הוצאתה של תכנית ההבראה אל הפועל. ##הכרעת בית הדין לעבודה:## משהמבקשת לא עברה את המשוכה הראשונה, קרי, לא הוכיחה כי קיימת בידה זכות שבדין לקבלת הסעדים הזמניים שנתבקשו, הרי שמתייתר הדיון ביתר הסעדים שנתבקשו, והבקשה נדחית בזאת. (2) מהם חובות המעביד כלפי העובד ?

החוק מטיל על כל מעסיק בגדרה חובה למסור לעובד הודעה לעובד על תנאי העסקה לא יאוחר משלושים ימים מהיום שהעובד התחיל לעבוד אצלו. (3) מהן זכויות עובדת בהריון ולאחר חופשת לידה ?

החוק אוסר על פיטורים בהריון בגדרה ללא היתר, גם במקרים בהם המעביד לא ידע כלל על ההיריון בעת ההחלטה על הפיטורים, וגם אם הפיטורים אינם קשורים להיריון. (4) האם ניתן להגביל את חופש העיסוק ?

במקרים מסוימים ניתנה למעסיק אפשרות להגביל את חופש העיסוק של עובדיו. הגבלת חופש העיסוק בגדרה נעשית בדרך כלל באמצעות תניית אי תחרות בחוזה עבודה כל עוד מטרתה להגן על אינטרס לגיטימי של המעביד והיא אינה חורגת מעבר לסביר. (5) מה ההבדל בין חוזה עבודה לבין חוזה רגיל ?

בחוזה רגיל היחסים בין הצדדים לחוזה בגדרה בדרך כלל מסתיימים לאחר חתימת החוזה, יחודו של חוזה עבודה אישי הוא בכך שהוא יוצר יחסים מתמשכים, כלומר לאחר חתימת החוזה היחסים בית הצדדים רק מתחילים ותנאיהם משתנים מעת לעת. (6) רכיבי השכר

החוק קובע שכר מינימום לעובדים וחל גם על תשלום על התלמדות בעבודה בגדרה, כאשר שכר יסוד הנו השכר "הרגיל" לעניין גמול שעות נוספות משמעו, השכר המשתלם בעד השעות שקדמו לשעות הנוספות.
מחשבון מיסים עיפרון ומחברת
תשלומים ישירים או בלתי ישירים המשתלמים לעובד שלא בעד פרקי הזמן שבהם לא עבד ולא העמיד עצמו לרשות העבודה הם בתחום התנאים הסוציאליים כגון: ##(א)## דמי הבראה - צו ההרחבה הכללי בדבר תשלום דמי הבראה קובע כי הזכאות לדמי הבראה, קמה רק לאחר שהשלים העובד את שנת עבודתו הראשונה. ##(ב)## דמי חגים - מענק חג הוא הטבה כספית טהורה, שממנה נהנה העובד בלבד, לכן בהיותה טובת הנאה לעובד מדובר בזכות נלווית אשר ניתנת לפדיון גם לאחר תום יחסי עובד-מעביד. ##(ג)## דמי חופשה שנתית - חוק חופשה שנתית מקנה לעובד זכות לקבל חופשה שנתית, ובמקביל מוטלת על המעביד בגדרה חובה לתת אותה. פדיון חופשה, המשולם מכוח חוק חופשה שנתית, תכליתו לפצות את העובד שמסיבה זו או אחרת לא ניצל בתקופת עבודתו אצל המעסיק את ימי החופשה השנתית המגיעים לו. ##(ד)## דמי מחלה - חוק דמי מחלה מעניק לעובד זכות לקבל דמי מחלה בעד תקופת מחלתו. גם כאן ראוי לשים לב שהוראות הפטור למעביד מתשלום דמי מחלה מתייחסת לדמי מחלה לפי חוק דמי מחלה ולא לפי חוקים אחרים. ##(ה)## דמי נסיעות - על המעביד החובה להשתתף בהוצאות הנסיעה של עובדיו לפי תעריף תחבורה ציבורית, גם כאשר העובד עושה שימוש ברכבו הפרטי, כאשר תקרת החזר הוצאות הנסיעה ליום עבודה נקבע בצו ומתעדכן מעת לעת. ##(ו)## תשלומי אש"ל - זכות זו אינה בגדר שכר עבודה במובן הצר של המילה, היינו תמורה בעד עבודה שנעשתה. חובת המעביד להשתתף בתשלום אש"ל במהלך תקופת העבודה אינה ניתנת לפדיון אלא אם כן הוסדרה הזכות לפדיון בחוק או בהסכם. ##(ז)## תשלומים לקרן פנסיה - כל עוד לא מתאפשר להפריש עבור העובד את ההפרשות הנדרשות לקרן הפנסיה, זכאי העובד לפיצוי בגין אי-ביצוע ההפרשה לפנסיה, כאשר גיל הפרישה בישראל הינו אחיד וקבוע ולא המתחשב בנתוניו הפרטניים של כל עובד בגדרה. רכיבי שכר נוספים ניתן למצוא, בעיקר בענף ההי-טק, במקרים של הסדר של הענקת אופציות לעובדים לרכישת מניות של חברה שנועד להעניק הטבה כלכלית לעובד. (6) הלנת שכר

על מנת להרתיע מעבידים בגדרה מלא לשלם לעובדים את שכרם בזמן ולמנוע מקרים של הפרשי שכר בין השכר שהעובד קיבל לבין השחר שמגיע לו, חוק הגנת השכר קבע כי במקרה של הלנת שכר לעובד ישולמו לו פיצויים.
יד כותבת שיק
(7) שעות עבודה ומנוחה

##(א) שעות נוספות ## - לנוכח הגידול בהיקף התופעה של התעלמות מעבידים בגדרה מחובות רישום שעות עבודה המגמה כיום בעניין הוכחת שעות נוספות של עובד היא לקבוע כי בהעדר רישומים בקשר לעבודתו של העובד ע"י המעביד כמתחייב מהוראות החוק, יועבר נטל ההוכחה על שעות נוספות למעסיק. ##(ב) עבודה בשבת ## - תכלית איסור העסקה בשבת היא סוציאלית, תכלית זו באה לחייב את העובד לנוח שלושים ושש שעות בשבוע עבודה. התכלית השנייה היא תכלית המבקשת לשמר את צביונה היהודי של מדינת ישראל. ##(ג) הפסקה בעבודה## - החוק מחייב את המעביד להעניק לעובד הפסקות בעבודה. המונח "הפסקה" הקבוע בחוק שעות עבודה ומנוחה תלוי במכלול העובדות של כל מקרה. ##(ד) עבודה בחגים## - זכות עובד יומי לדמי חגים בגין עבודה בחג אינה מעוגנת בחוק כלשהו. זכות זו יכול ותבוא מהסכם קיבוצי, צו הרחבה ##(ה) עבודת לילה ## - חוק שעות עבודה ומנוחה מגדיר "עבודת לילה כעבודה ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22 ובין 06.00. (8) שימוע לעובד לפני פיטורים

מהי זכות השימוע ? זכות שימוע לעובד היא זכותו לדעת מהן הטענות המועלות כלפיו, ולהשמיע את טענותיו בפני הגורם שאמור להחליט על פיטוריו ולנסות לשכנעו להחליט אחרת. כנגד חובתו של המעביד בגדרה לערוך לעובד שימוע טרם פיטוריו, ניצבת חובתו של העובד להופיע להליך השימוע, אי התייצבות לשימוע - משמעות אי התייצבות לשימוע היא ויתור של העובד על זכות הטיעון
צל אל אדם מפוטר מאחורי דלת ואדם שמחזיק את הראש
(9) פיטורים

השכר הקובע לפיצויי פיטורים מחושב בדרך כלל לפי ממוצע 12 החודשים האחרונים לעבודתו ועל מנת לזכות בתביעתו, על העובד להוכיח כי תקופת ה"הפסקה" לא הביאה לקטיעת רצף העבודה לצורך פיצויים. חוק פיצויי פיטורים מכיר ברציפות בעבודה לא רק אצל אותו מעביד אלא גם במקום עבודה אחד. במקרה של פיטורים שלא כדין הסעד אותו ראוי להעניק לעובר - פיצויי פיטורים בלבד או אכיפתם של יחסי העבודה, וכן היקפה הראוי של האכיפה - נתון לשיקול דעתו של בית הדין לעבודה.
פיטורים של אדם במשרד
(10) יחסי עובד מעביד

במשפט הישראלי למונח יחסי עובד מעביד אין הגדרה מוחלטת ומובנו של מונח זה משתנה עם ההקשר בו הוא מופיע. קיימים 3 סוגים של עובדים: "עובד", "משתתף חופשי" ו"עצמאי", כאשר רק "עובד" זכאי לזכויות ולהגנות שמקנה משפט העבודה ואילו "משתתף חופשי" ועצמאי אינם זכאים להן. (11) אפליה הטרדה מינית ופגיעה בפרטיות עובדים

לבית הדין לעבודה סמכות לדון בתביעות הטרדה מינית בעבודה, תביעה מכח החוק למניעת הטרדה מינית בעבודה באזור גדרה יכולה להיות מוגשת כנגד המטריד, על עצם מעשה ההטרדה, וכנגד המעביד, כמי שנושא באחריות בהתאם לחוק. (12) ארגוני עובדים

זכות ההתארגנות במישור יחסי העבודה הקיבוציים בישראל מוגשמת באמצעות ארגון עובדים יציג אחד העומד בתנאים הנדרשים בחוק, והמוגדר כ"ארגון העובדים היציג" והוא זה אשר יכול להיות צד להסכם קיבוצי מול המעסיק ותפקידו בין היתר לדאוג להשוואת תנאים בין עובדים שונים בגדרה. (13) סוגיות נוספות בדיני עבודה

##(א) ##עובדי מדינה בגדרה - על המדינה כגוף שלטוני חלה חובה מוגברת לנהוג , ללא שיקולים זרים, על פי כללי הצדק הטבעי וללא ניגוד אינטרסים, אך לא תמיד זהו המצב. קיימים מקרים בהם בית הדין לעבודה יבחן את סבירות ההחלטה של המדינה כגון העברה יזומה של עובדי הוראה, שכר עידוד, אישור שקילות לתואר לצורכי שכר, קיצור תקופת צינון ועוד. ##(ב)## עובדי שטחים - חוקי מדינת ישראל לא חלים באזור יהודה ושומרון אלא מוחלת בו תשתית המורכבת מן הרובד של הדין הירדני, ומצווים שהוציא המפקד הצבאי מתוקף הסמכות שהוקנתה לו על פי כללי המשפט הבינלאומיים. ##(ג) ## דיני עבודה בקיבוצים - "חבר קיבוץ" לא מוגדר כ"עובד" של הקיבוץ כשהוא מועסק במסגרת סידור העבודה הפנימי של הקיבוץ. במסגרת זו, חבר הקיבוץ לא מקבל "שכר" תמורת עבודתו. הקיבוץ לא משלם לו משכורת, לא מנפיק לו תלושי שכר ולא משלם לו זכויות סוציאליות. ##(ד) ## זכויות עובדים בפירוק חברה בגדרה - קיימים מקרים בהם חברה נסגרת מבלי ששילמה לעובדיה את שכרם, במקרים מסוימים בית המשפט יכול לחייב את בעלי החברה באופן אישי לחובות העובדים בהליך המכונה "הרמת מסך", אולם הרמת מסך בדיני עבודה תיעשה רק במקרים חריגים.

 

דוגמאות

דיני עבודה